Adult Education WELSH - Copy

Mae'r Cyngor yn parhau i gynnig rhaglen eang o ddarpariaeth Addysg i Oedolion yn ystod y cyfnod yma trwy ddefnyddio technoleg ac adnoddau ar-lein. Bydd modd i drigolion gofrestru ar gyfer cyrsiau yr haf cyn bo hir.

O ganlyniad i'r argyfwng iechyd cyhoeddus a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol, mae cyfleoedd addysg i oedolion y mae unigolion yn talu amdanyn nhw, ac sydd fel arfer yn digwydd wyneb yn wyneb, bellach yn newid i fanteisio ar dechnoleg newydd. Mae pob tiwtor bellach yn llunio cyrsiau newydd i'w cyflwyno ar-lein, gan adlewyrchu'r amgylchiadau presennol.

Mae enghreifftiau o addysg i oedolion y mae unigolion yn talu amdanyn nhw sy'n symud ar-lein yn cynnwys dosbarthiadau TG sy'n cael eu cynnal trwy Skype a rhwydwaith technoleg addysgol Edmodo. Mae dosbarthiadau gitâr ac ysgrifennu creadigol yn defnyddio Messenger a nodweddion grŵp preifat Facebook, tra bod dosbarthiadau iaith arwyddion wedi cael eu cynnal trwy fideos ar Zoom. Mae ein dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol am ddim hefyd yn defnyddio Messenger a nodweddion grŵp ar Facebook.

Caiff dysgwyr sy'n dymuno cofrestru ar gwrs newydd wneud hynny cyn bo hir. Bydd rhestr o gyrsiau newydd ar gyfer tymor yr haf yn cael ei chyhoeddi cyn bo hir. Bydd y cyrsiau newydd yn cael eu hychwanegu at wefan a thudalen Facebook Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, gan gynnwys cyfarwyddiadau ar sut i gofrestru.

Mae Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg wedi parhau i hyrwyddo amrywiaeth o gynnwys newydd a chyfleoedd dysgu ar ei chyfrifon cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael i bawb. Mae modd eu gweld yma: Canolfan Garth Olwg Centre ar Facebook a @GartholwgLLC ar Twitter. Mae'r gweithgareddau yma wedi amrywio o sesiynau lles i ddosbarthiadau ioga a heriau hwyl bob dydd.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Er gwaethaf heriau'r amgylchiadau presennol sy'n gysylltiedig â'r Coronafeirws, rydw i'n falch bod modd i'r Cyngor ddarparu ystod eang o gyrsiau addysg i oedolion o hyd. Mae'r cyfleoedd dysgu o ansawdd bellach yn croesawu technoleg ar-lein.

“Bydd cyrsiau tymor yr haf yn cael eu cadarnhau cyn bo hir, ac hoffwn i annog unrhyw drigolion sy'n dymuno cofrestru – p'un ai ydych chi'n ddysgwr newydd neu wedi mwynhau cwrs o'r blaen – ymweld â'r wefan i ddysgu rhagor.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.