Heddiw, mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, wedi ailbenodi'r Cynghorydd Geraint Hopkins i Gabinet y Cyngor. Gwnaeth y Cynghorydd Hopkins benderfyniad personol i adael ei rôl yn y Cabinet yn gynharach eleni. 

Bydd y Cynghorydd unwaith eto'n gyfrifol am Wasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a'r Gymraeg.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol Andrew Morgan: "Maen bleser gen i groesawu Geraint yn ôl i'r Cabinet yn dilyn ei egwyl fer ar ddechrau 2020. 

"Bydd Geraint yn ailafael yn ei gyfrifoldebau blaenorol o ran Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a'r Gymraeg, a bydd ei brofiad o arwain ym maes gofal cymdeithasol yn gymorth gwerthfawr i'r Cyngor wrth i ni fynd i'r afael â'r heriau sydd ynghlwm â'r Coronafeirws.

"Hoffwn ddiolch i'r Cynghorydd Tina Leyshon ac aelodau eraill o'r Cabinet, sydd wedi ymgymryd â dyletswyddau ychwanegol ers dechrau'r flwyddyn."

Meddai Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a'r Gymraeg: "Mae'n fraint i mi ddychwelyd i Gabinet y Cyngor ac ailafael yn fy nghyfrifoldebau blaenorol, sef Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a'r Gymraeg.

"Mae gan Ofal Cymdeithasol rôl hanfodol i'w chwarae wrth i ni ymateb i'r Coronafeirws, ac mae ein staff gofal cymdeithasol yn gweithio ar y rheng flaen i gefnogi'r trigolion hynny sydd fwyaf agored i niwed ar hyn o bryd. Wrth ailgydio yn fy rôl, byddaf yn gwneud fy ngorau glas i gefnogi'r arweinyddiaeth y mae fy nghydweithwyr yn ei darparu yn ystod y cyfnod digynsail yma."

Caiff y rhestr lawn o'r diwygiadau i Gynllun Dirprwyo'r Arweinydd (Adran 3a o Gyfansoddiad y Cyngor) ei gyhoeddi yn ddiweddarach heddiw.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.