eggs - Copy

Mae'r Cyngor wedi diolch i gwmni Wilko am ei rodd hael o 1,000 o Wyau Pasg ddydd Gwener diwethaf, 3 Ebrill.

Aeth nifer o adrannau'r Cyngor ati i ddosbarthu'r danteithion i'r 13 canolfan gofal plant brys, lle cafodd plentyn pob gweithiwr allweddol (3-14 oed) a phob person ifanc agored i niwed (3-19 oed) yr anrheg garedig. Mae'r Cyngor yn parhau i'w dosbarthu'r wythnos yma.

Hefyd, cafodd nifer o'r Wyau Pasg eu dosbarthu i Ganolfan i Blant Rhydyfelen, i'w dosbarthu i bobl ifainc ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Diolch yn fawr iawn i gwmni Wilko am ei rodd hael iawn o 1,000 o Wyau Pasg. Roedd y bobl ifainc yn wên o glust i glust pan gawson nhw'r anrhegion yma yn ein canolfannau gofal plant ledled y Fwrdeistref Sirol ddydd Gwener diwethaf.

“Ar hyn o bryd, mae'n gyfnod ansicr iawn i bobl ifainc, ac mae rhodd fel hyn yn werthfawr iawn ac yn codi'r galon. Mae cwmni Wilko wedi dangos enghraifft wych arall o sut mae pobl yn y gymuned yn helpu ei gilydd i dynnu ynghŷd a'n helpu ni i gyd drwy’r argyfwng iechyd cyhoeddus yma.”

Mae manylion llawn y trefniadau diweddaraf ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor i'w gweld yma: www.rctcbc.gov.uk/iechydcyhoeddusrhct.
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7th Ebrill 2020