visors grid

Mae ein carfan Prydau Bwyd yn y Gymuned bellach yn dosbarthu cannoedd o brydau bwyd i drigolion bob dydd – ac mae staff wedi elwa ar rodd garedig o fisorau amddiffynnol wedi'u cynhyrchu gan Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru, Aberdâr.

Ar hyn o bryd mae cyfanswm o 635 o brydau poeth yn cael eu dosbarthu i gartrefi trigolion Rhondda Cynon Taf bob diwrnod o'r wythnos drwy 14 llwybr cludo. Mae'r ffigyrau yma'n cynnwys 150 pryd i bobl agored i niwed, sy'n cael eu gweini'n uniongyrchol i'w cartrefi. Ar benwythnosau, mae 600 o brydau wedi'u rhewi yn cael eu dosbarthu. Mae'r gwasanaeth hefyd yn dosbarthu 259 o brydau bwyd bob wythnos i 37 o drigolion sy'n cael eu cysgodi gan y GIG sy'n methu â pharatoi prydau ar eu pennau eu hunain.

Mae'r garfan Prydau Bwyd yn y Gymuned yn gweithio'n galed iawn o'i gegin yn Ynys-hir, ac o ganlyniad i gleientiaid ychwanegol oherwydd yr argyfwng iechyd gwladol, mae staff bellach yn gweithredu o ail gegin yn Ysgol Gymunedol Aberdâr. Mae'r ail safle yma wedi cynyddu'r gallu i gynhyrchu, ac wedi caniatáu i staff cegin gadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol cyfredol.

Mae staff dosbarthu yn gadael prydau bwyd ar stepen drws cleientiaid ac yn aros o bell iddyn eu casglu – fodd bynnag, mae rhaid iddyn nhw fynd i mewn i gartrefi cleientiaid agored i niwed.

Mae Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru wedi rhoi hyd at 40 o fisorau amddiffynnol mae modd eu hailddefnyddio er mwyn rhoi amddiffyniad ychwanegol i'r gweithwyr sy'n dosbarthu. Yn dilyn cau’r ysgol ym mis Mawrth ynghyd â phob ysgol arall yng Nghymru, mae’r fisorau amddiffynnol wedi’u cynhyrchu gan dîm o bum athro o’r adran Dylunio a Thechnoleg, gan ddefnyddio offer torri laser yr ysgol.

Mae’r Cyngor yn un o lawer o sefydliadau lleol i dderbyn y rhodd hon gan Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr – mae tua 400 o fisorau a 300 o glipiau masg wyneb wedi’u cynhyrchu i gyd, a’u rhoi i archfarchnadoedd lleol, fferyllfeydd a’r GIG.

Dywedodd Jason Cates, Arweinydd Cwricwlwm Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru, Aberdâr: “Rydyn ni wedi bod yn cynhyrchu’r offer amddiffynnol ers i’r ysgol gau ym mis Mawrth, ac rydyn ni wedi lledaenu'r neges ar sianeli cyfryngau cymdeithasol yr ysgol. Dyna pryd y cysylltodd y Cyngor, i dderbyn yr offer ar gyfer eu staff dosbarthu.

“Mae grŵp bach o staff Dylunio a Thechnoleg ar y llinell gynhyrchu, yn defnyddio offer yr ysgol bob wythnos – hyd yn oed yn ystod y gwyliau Pasg diweddar. Rydyn ni'n defnyddio torwyr laser i gynhyrchu'r fisorau am gost isel, ac mae modd eu hailddefnyddio trwy eu glanhau gydag alcohol. Mae'r math yma o offer amddiffynnol yn effeithiol ar gyfer tasgau fel dosbarthu bwyd, ac rydyn ni'n falch ein bod wedi gallu helpu.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Hoffwn i ddiolch i staff Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru, Aberdâr, am eu hymdrech wych i gynhyrchu a rhoi offer amddiffynnol. Mae'r offer bellach yn cael ei ddefnyddio gan staff Prydau Bwyd yn y Gymuned wrth ddosbarthu prydau poeth i drigolion sydd eu hangen.

“Dyma ddefnydd rhagorol o adnoddau ysgolion ar yr adeg yma. Mae'n gwneud gwahaniaeth i'n staff Cyngor hanfodol sy'n cyflawni rolau allweddol yn y gymuned ac i sefydliadau pwysig eraill y mae pobl yn dibynnu arnyn nhw – fel archfarchnadoedd, fferyllfeydd a'r GIG. Mae ymdrechion yr ysgol yn enghraifft arall o’r gymuned yn tynnu at ei gilydd i wneud gwahaniaeth ar hyn o bryd.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.