YEPS-WELSH - Copy

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogi Ieuenctid y Cyngor (YEPS) yn parhau â'i waith hanfodol i gefnogi pobl ifainc yn ystod y cyfnod yma, a hynny trwy gyflwyno nodweddion newydd fel negeseuon gwib, gweithdai a chlybiau ieuenctid ar-lein, a llawer yn rhagor.

Mae argyfwng iechyd y Coronafeirws a mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi arwain at gau ysgolion a chlybiau ieuenctid, ond mae YEPS yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â phobl ifainc leol ar adeg pan mae anghenion o ran iechyd meddwl a lles ar gynnydd. Maen nhw'n helpu pobl ifainc i gadw mewn cysylltiad â'i gilydd, derbyn cefnogaeth bwysig, a hwyluso mynediad at wasanaethau arbenigol fel Seicoleg Addysg a Chwnsela Wyneb i Wyneb.

Ar hyn o bryd, mae YEPS yn cysylltu â dros 10,000 o bobl ifainc sydd wedi ymgysylltu â nhw yn ystod y 12 mis diwethaf i'w hannog nhw a'u ffrindiau i ddefnyddio'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnal o hyd. Mae digwyddiadau/gwybodaeth bwysig ar gael ar nifer o blatfformau i bobl ifainc ar hyn o bryd, gan gynnwys:

Dyma ychydig o'r pethau sy'n digwydd ar hyn o bryd trwy YEPS a Wicid, sef y wefan gwybodaeth a chyfryngau ar gyfer pobl ifainc leol:

Negeseuon Gwib ar wicid.tv

Dyma rywbeth newydd i Wicid, sy'n golygu bod modd i bobl ifainc sydd â chyfrif Wicid siarad â gweithiwr YEPS i gael cyngor personol. Mae'r gwasanaeth yma ar gael o 12pm tan 2pm bob dydd Mawrth a dydd Iau.

Gweithdai YEPS

Bydd staff YEPS yn cynnig sesiynau ar-lein trwy gynhadledd fideo. Gall pobl ifainc gymryd rhan ynddyn nhw i ddysgu sgiliau newydd. Mae'r gweithdai sydd eisoes wedi'u cynnal yn amrywio o ffotograffiaeth i sgiliau hud a lledrith!

Clybiau Ieuenctid Ar-lein

Dyma nodwedd newydd arall i'r gwasanaeth, lle mae pob clwb ieuenctid yn cyfarfod ar-lein am un noson yr wythnos. Gall pobl ifainc fewngofnodi i fod gyda'u grŵp rheoliad o'r clwb ieuenctid a'u gweithiwr ieuenctid rheolaidd i gael sgwrs trwy gynhadledd fideo.

Sesiynau Holi ac Ateb ar 'Instagram Live'

Bob nos Fercher (am 6pm) bydd gweithwyr ieuenctid yn fyw ar Instagram i ateb cwestiynau a chael ychydig o hwyl. Gall pobl ifainc gyflwyno cwestiynau yn ystod yr wythnos. Cafodd y sesiwn gyntaf ei chynnal ar Ebrill 1.

Cynnwys ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Bydd cyfrifon YEPS yn darparu amrywiaeth o gynnwys trwy gydol yr wythnos, gan gynnwys cyngor a'r wybodaeth fwyaf diweddar. Byddan nhw hefyd yn cynnal #YEPSStayAtHomeChallenge bob wythnos lle mae modd ennill taleb Amazon gwerth £10.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am bortffolio Materion Pobl Ifainc: “Mae carfan YEPS y Cyngor yn darparu cefnogaeth amhrisiadwy trwy gydol y flwyddyn trwy gyrraedd miloedd o bobl ifainc. Er bod argyfwng y Coronafeirws wedi gorfodi ysgolion a chlybiau ieuenctid i gau, mae'n wych gweld ymateb mor rhagweithiol gan ein gwasanaeth ieuenctid.

“Fel nifer fawr o aelodau'n cymdeithas, mae pobl ifainc yn wynebu cyfnod anodd ac ansicr ar hyn o bryd, gyda'r flwyddyn ysgol yn dod i ben yn gynnar, arholiadau wedi'u canslo a’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol sydd ar waith ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae neges YEPS yn glir. Maen nhw yno i roi cefnogaeth, cyngor, arweiniad a chael hwyl trwy ddefnyddio technoleg newydd. Dyma annog pobl ifainc sydd â diddordeb i fewngofnodi ac edrych ar y gefnogaeth bwysig sydd ar gael yn ystod y cyfnod yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Ebrill 2020