childcare 2

Yn dilyn cadarnhad Llywodraeth Cymru bod y Cynnig Gofal Plant (Cymru) yn dechrau eto, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r trefniadau lleol i rieni wneud cais - ac mae modd i'r grŵp cyntaf wneud hynny o 10 Awst.

Ar 4 Awst, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS, y bydd ceisiadau yn ailagor yn dilyn saib ar 1 Ebrill oherwydd y Coronafeirws. Mae'r Cynnig Gofal Plant (Cymru) yn cynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant ychwanegol sy wedi ei ariannu i rieni sy'n gweithio ac â phlant tair a phedair oed am 48 wythnos y flwyddyn. Mae'r cynnig ar gael ym mhob ardal yn Rhondda Cynon Taf.

Mae tudalennau gwefan penodol y Cyngor lle gall preswylwyr gael rhagor o wybodaeth am y cynnig a chwblhau cais (www.rctcbc.gov.uk/cynniggofalplant) yn y broses o gael eu diweddaru. Bydd hyn yn cael ei wneud i baratoi ar gyfer y cyfnodau cyflwyno cais canlynol, sydd bellach wedi'u cadarnhau gan y Cyngor:

  • 10 Awst, 2020 – ceisiadau ar agor i rieni cymwys sydd â phlant a drodd yn dair oed rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth, 2020. Rhaid i'r holl rieni wneud cais newydd, p'un a ydyn nhw wedi ymgeisio o'r blaen ai peidio.
  •  31 Awst, 2020 – ceisiadau ar agor i rieni cymwys sydd â phlant a oedd yn dair oed rhwng 1 Ebrill a 31 Awst, 2020. Caiff ceisiadau sy'n cael eu gwneud cyn y dyddiad agor (31 Awst) eu gwrthod, a bydd yn rhaid i'r rhieni yma ailymgeisio.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Rwy'n siŵr fod rhieni sy'n gweithio ar draws y Fwrdeistref Sirol wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddydd Mawrth, a oedd yn cadarnhau fod y Cynnig Gofal Plant yn cael eigyflwyno eto. Treialwyd y Cynnig yn gyntaf mewn rhai ardaloedd o Rondda Cynon Taf ym mis Medi 2017 ac mae bellach ar gael ym mhob ardal o'r Fwrdeistref Sirol erbyn hyn – ac mae'n parhau i fod yn gymorth amhrisiadwy i helpu rhieni i gael gwaith.

"Yn dilyn y cyhoeddiad, mae'r Cyngor wedi symud yn gyflym i gadarnhau'r trefniadau ymgeisio i rieni. Bydd y ceisiadau cyntaf yn cael eu derbyn o ddydd Llun, 10 Awst ar gyfer rhieni plant sydd wedi troi'n dair oed rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth eleni, tra bod ceisiadau ar gyfer pob plentyn tair oed arall yn agor ar 31 Awst. Rwy'n annog pob rhiant sy'n gymwys i ystyried derbyn y Cynnig, ac mae modd gweld rhagor o wybodaeth ar wefan y Cyngor."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6th Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.