SCAM Gen CYM

Mae'r Cyngor ar ddeall bod neges e-bost wedi'i hanfon at unigolion er mwyn ceisio cael gafael ar eu manylion banc mewn modd anghyfreithlon. Mae'r neges e-bost dwyllodrus yn dechrau fel hyn:  You have a new message from GOV.UK about your Council Tax, a'r bwriad yw ceisio dwyn arian gennych chi drwy awgrymu bod modd i chi hawlio ad-daliad am Dreth y Cyngor. PEIDIWCH ag ymateb i'r e-bost yma.

Os bydd arian yn ddyledus i chi am eich bod wedi gordalu Treth y Cyngor, fyddwch chi DDIM yn clywed am hyn gan GOV.UK. Bydd y Cyngor yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i roi gwybod i chi am yr ad-daliad. Fyddwn ni ddim yn gofyn i chi ddarparu manylion eich cyfrif banc.

 

Os ydych chi wedi derbyn neges e-bost sy'n cynnwys y neges yma:  You have a new message from GOV.UK about your Council Tax, ffoniwch Garfan Twyll Corfforaethol Rhondda Cynon Taf ar 01443 680508, neu e-bostio Twyll@rctcbc.gov.uk

Carfan Twyll Corfforaethol Rhondda Cynon Taf

 

RHYBUDD O DWYLL

 

Mae'r Cyngor ar ddeall bod neges e-bost wedi'i hanfon at unigolion er mwyn ceisio cael gafael ar eu manylion banc mewn modd anghyfreithlon. Mae'r neges e-bost dwyllodrus yn dechrau fel hyn:  You have a new message from GOV.UK about your Council Tax, a'r bwriad yw ceisio dwyn arian gennych chi drwy awgrymu bod modd i chi hawlio ad-daliad am Dreth y Cyngor. PEIDIWCH ag ymateb i'r e-bost yma.

 

Os bydd arian yn ddyledus i chi am eich bod wedi gordalu Treth y Cyngor, fyddwch chi DDIM yn clywed am hyn gan GOV.UK. Bydd y Cyngor yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i roi gwybod i chi am yr ad-daliad. Fyddwn ni ddim yn gofyn i chi ddarparu manylion eich cyfrif banc.

 

Os ydych chi wedi derbyn neges e-bost sy'n cynnwys y neges yma:  You have a new message from GOV.UK about your Council Tax, ffoniwch Garfan Twyll Corfforaethol Rhondda Cynon Taf ar 01443 680508, neu e-bostio Twyll@rctcbc.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 7th Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.