Storm

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Mae'r Cyngor yn effro i'r perygl y bydd stormydd mellt a tharanau a glaw trwm   mewn rhai ardaloedd dros y dyddiau nesaf, ac mae Swyddogion y Cyngor wrthi'n gweithio i baratoi am hyn a lliniaru'r risgiau lle bo modd gwneud hynny. Maen nhw hefyd yn cynnal rhagor o archwiliadau, ac archwiliadau mwy trylwyr, mewn perthynas â chylfatiau ym mhob rhan o'r Fwrdeistref Sirol sy'n peri risg uchel.

“Yn ogystal â chynnal archwiliadau cylfat dyddiol, byddwn ni hefyd yn defnyddio peiriannau glanhau gylïau o'r depos yn Abercynon a Dinas tan 10pm; tra bydd criwiau darparu bagiau tywod yn cael eu lleoli ledled RhCT er mwyn ymateb yn gyflym i unrhyw ddigwyddiadau a allai godi.  Rydyn ni wedi sicrhau bod y depos yn Abercynon a Dinas ill dau wedi'u stocio'n llawn â bagiau tywod a bydd lorïau'n cael eu llwytho'n barod i'w dosbarthu os oes angen.

“Rydyn ni hefyd yn sicrhau bod gyda ni adnoddau ychwanegol fydd ar gael ar ôl 10pm i ymateb yn ôl yr angen.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10th Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.