NG Logo

Ar eich marciau, barod... Ewch! Mae Her Rithwir Nos Galan 2020 bellach wedi dechrau yn swyddogol, gyda 2,600 o bobl o bob rhan o'r DU yn cymryd rhan trwy gydol mis Rhagfyr. 

Oherwydd y pandemig COVID-19 a chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ynghylch llawer o bobl yn ymgynnull, penderfynodd y Pwyllgor i gynnal achlysur Nos Galan 'gwahanol iawn' eleni.

Mae'r cyhoedd wedi croesawu'r penderfyniad yma, gyda phob un o'r 2,600 o leoedd yn cael eu bachu mewn ychydig ddyddiau. Bydd gan bob cystadleuydd cofrestredig fis Rhagfyr cyfan i gwblhau'r pellter 5K.

Bydd modd gwneud y cyfan mewn un ras neu redeg y pellter bob yn dipyn rhwng 1 a 31 Rhagfyr. Ond rhaid i bob cystadleuydd gofnodi a chyflwyno tystiolaeth o gwblhau ei Her Rithwir Nos Galan i drefnwyr yr achlysur er mwyn cael ei fedal goffa a'i grys-t.  Mae gan gystadleuwyr tan 31 Rhagfyr i gwblhau Ras Rithwir Nos Galan a than ddydd Gwener, 8 Ionawr i gyflwyno'r dystiolaeth.

Ras Rithwir 2020 — Y cyfan sydd angen i chi ei wybod 

Mae Her Rithwir Nos Galan 2020 yn cael ei threfnu gan Gyngor Rhondda Cynon Taf a Phwyllgor Nos Galan. Mae rhagor o wybodaeth am gyflwyno'ch manylion ar-lein yma: www.nosgalan.co.uk

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan lenwi'r ffurflen dystiolaeth ar-lein a lanlwytho tystiolaeth ffotograffig sy'n dangos bod y pellter 5K wedi'i gwblhau.

Os ydych chi'n rhedeg fel aelwyd neu fel grŵp bach (gan gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf), bydd modd i chi gyflwyno un math o dystiolaeth a rhoi enwau pawb sy'n rhedeg gyda chi ar un ffurflen. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Mae galw mawr am leoedd rasio bob amser, ac wrth i ni greu hanes eleni gyda’r Her Rithwir Nos Galan gyntaf erioed, mae’r galw wedi bod mor fawr ag erioed. Cafodd yr holl leoedd rasio sydd ar gael eu llenwi o fewn yr wythnos gyntaf.

“Rwy’n falch iawn bod 2,600 o bobl wedi cofrestru'n llwyddiannus ac yn cychwyn ar yr her rithwir gyffrous, a fydd yn achlysur bythgofiadwy. 

“Ar ran Pwyllgor Nos Galan, hoffwn i ddiolch i’r holl bobl hynny sydd wedi cofrestru i gymryd rhan eleni, gan gefnogi Rasys Ffordd Nos Galan a sicrhau bod chwedl Guto Nyth Brân yn cael ei chadw’n fyw.”

I gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau, ewch i www.nosgalan.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 1st Rhagfyr 2020