Skip to main content

Her Rithwir Nos Galan 2020 bellach wedi dechrau

NG Logo

Ar eich marciau, barod... Ewch! Mae Her Rithwir Nos Galan 2020 bellach wedi dechrau yn swyddogol, gyda 2,600 o bobl o bob rhan o'r DU yn cymryd rhan trwy gydol mis Rhagfyr. 

Oherwydd y pandemig COVID-19 a chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ynghylch llawer o bobl yn ymgynnull, penderfynodd y Pwyllgor i gynnal achlysur Nos Galan 'gwahanol iawn' eleni.

Mae'r cyhoedd wedi croesawu'r penderfyniad yma, gyda phob un o'r 2,600 o leoedd yn cael eu bachu mewn ychydig ddyddiau. Bydd gan bob cystadleuydd cofrestredig fis Rhagfyr cyfan i gwblhau'r pellter 5K.

Bydd modd gwneud y cyfan mewn un ras neu redeg y pellter bob yn dipyn rhwng 1 a 31 Rhagfyr. Ond rhaid i bob cystadleuydd gofnodi a chyflwyno tystiolaeth o gwblhau ei Her Rithwir Nos Galan i drefnwyr yr achlysur er mwyn cael ei fedal goffa a'i grys-t.  Mae gan gystadleuwyr tan 31 Rhagfyr i gwblhau Ras Rithwir Nos Galan a than ddydd Gwener, 8 Ionawr i gyflwyno'r dystiolaeth.

Ras Rithwir 2020 — Y cyfan sydd angen i chi ei wybod 

Mae Her Rithwir Nos Galan 2020 yn cael ei threfnu gan Gyngor Rhondda Cynon Taf a Phwyllgor Nos Galan. Mae rhagor o wybodaeth am gyflwyno'ch manylion ar-lein yma: www.nosgalan.co.uk

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan lenwi'r ffurflen dystiolaeth ar-lein a lanlwytho tystiolaeth ffotograffig sy'n dangos bod y pellter 5K wedi'i gwblhau.

Os ydych chi'n rhedeg fel aelwyd neu fel grŵp bach (gan gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf), bydd modd i chi gyflwyno un math o dystiolaeth a rhoi enwau pawb sy'n rhedeg gyda chi ar un ffurflen. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Mae galw mawr am leoedd rasio bob amser, ac wrth i ni greu hanes eleni gyda’r Her Rithwir Nos Galan gyntaf erioed, mae’r galw wedi bod mor fawr ag erioed. Cafodd yr holl leoedd rasio sydd ar gael eu llenwi o fewn yr wythnos gyntaf.

“Rwy’n falch iawn bod 2,600 o bobl wedi cofrestru'n llwyddiannus ac yn cychwyn ar yr her rithwir gyffrous, a fydd yn achlysur bythgofiadwy. 

“Ar ran Pwyllgor Nos Galan, hoffwn i ddiolch i’r holl bobl hynny sydd wedi cofrestru i gymryd rhan eleni, gan gefnogi Rasys Ffordd Nos Galan a sicrhau bod chwedl Guto Nyth Brân yn cael ei chadw’n fyw.”

I gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau, ewch i www.nosgalan.co.uk

Wedi ei bostio ar 01/12/20