Council-Christmas-Closure-Social-Media

Bydd y Cyngor, gan gynnwys y ganolfan gyswllt i gwsmeriaid AR GAU o 4pm ddydd Mercher 23 Rhagfyr tan 4 Ionawr 2021.

Mae'r dudalen yma'n cynnwys manylion penodol y Cyngor ar gyfer cyfnod y Nadolig. Mae'r manylion yma'n berthnasol i BOB prif wasanaeth yn y Cyngor, ac eithrio'r gwasanaethau y tu allan i oriau arferol a'r gwasanaethau cyfyngedig hanfodol.  

Nodwch, daeth cyfyngiadau Lefel 4 COVID-19 i rym hefyd am hanner nos ddydd Sadwrn, 19 Rhagfyr, a fydd yn cael effaith ar rai o wasanaethau'r Cyngor - yn enwedig y modd y bydd gwasanaethau penodol yn ailddechrau pan fydd y Cyngor yn ailagor ar 4 Ionawr. Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y cyfyngiadau Lefel 4 i'w gweld yma.

Bydd modd i chi ddefnyddio ystod eang o wasanaethau ar-lein yn ystod cyfnod y Nadolig ond rhaid cofio efallai na fydd ceisiadau yn cael eu prosesu tan ddydd Llun 4 Ionawr 2021.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 24th Rhagfyr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.