Skip to main content

Rasys Nos Galan yn Cipio Gwobr Ras 5k Orau'r DU

Mae Rasys Nos Galan wedi ennill gwobr ras 5k orau'r DU yng nghategori Ras 5k Orau'r Gwobrau Rhedeg!

Roedd Rasys Nos Galan eisoes wedi cipio'r wobr ranbarthol ym mis Mehefin, ond mae'r rasys bellach wedi cipio'r wobr aur genedlaethol fawreddog.

Cafodd y Gwobrau Rhedeg eu sefydlu i nodi a chydnabod yr achlysuron rhedeg gorau bob blwyddyn.  Caiff pob ras ei henwebu gan y cyhoedd, sydd hefyd yn pleidleisio dros yr enillydd - barn y bobl sy'n bwysig yn y wobr yma.

Yn sgil y cyfyngiadau cyfredol sydd ar waith oherwydd pandemig Covid-19, mae her rithwir Rasys Nos Galan wedi cael ei lansio ar gyfer 2020. Mae 2,600 o bobl wedi cwblhau ras 5k trwy gydol mis Rhagfyr.  Dyma atgoffa'n cystadleuwyr mai 31 Rhagfyr yw'r dyddiad cau ar gyfer cwblhau Her Rithwir Nos Galan, a bydd modd cyflwyno'r dystiolaeth hyd at ddydd Gwener, 8 Ionawr.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth:

"Rwy'n falch iawn o weld bod achlysur Rasys Nos Galan wedi cael ei ddewis fel Ras 5k orau'r Deyrnas Unedig - gan guro achlysuron arbennig er mwyn cipio'r wobr!

"Mae'r ffaith bod achlysur Rasys Nos Galan wedi cael ei ddewis gan y cyhoedd yn golygu bod y wobr hyd yn oed yn fwy arbennig, mae'n amlwg bod yr achlysur yma'n golygu gymaint i nifer o bobl, nid yn unig y rheiny sy'n cystadlu ond i breswylwyr Aberpennar a'r ardaloedd cyfagos hefyd, sydd hefyd yn cyfrannu at awyrgylch yr achlysur.

"Yn anffodus, mae pandemig COVID-19 yn golygu nad oes modd i ni gynnal achlysur Nos Galan traddodiadol eleni, fodd bynnag, mae'r ymateb i'r achlysur rhithiwr cyntaf wedi bod yn gadarnhaol iawn.

"Hoffwn i ddiolch i bawb a bleidleisiodd dros Rasys Nos Galan eleni a'r rheiny sy'n parhau i gefnogi'r achlysur." 

Wedi ei bostio ar 24/12/20