Rydyn ni'n disgwyl tywydd gwael effeithio ar RhCT nes ymlaen heddiw a thrwy'r nos yn sgîl Storm Bella, gan ddod â gwyntoedd cryfion a rhagor o law dros Ŵyl San Steffan.` 

Mae rhybudd MELYN am law wedi’i gyhoeddi gan y Swyddfa Dywydd rhwng 6pm heno (dydd Sadwrn) a 9am fore Sul. Ar ben hynny, mae rhybudd AMBR am wyntoedd cryfion wedi’i gyhoeddi rhwng 8pm heno (dydd Sadwrn) a 9am fore Sul. Bydd hyrddiau’n cyrraedd 70mya mewn rhai ardaloedd.

Mae criwiau Priffyrdd Cyngor RhCT wedi bod yn archwilio a monitro cylfatiau ledled y sir dros gyfnod yr Ŵyl, a bydd staff ychwanegol ar alw er mwyn cymryd camau rhagweithiol ac ymateb i unrhyw alwadau brys.

Mae'r Cyngor yn cynghori trigolion i fod yn wyliadwrus a chymryd gofal yn ystod y cyfnod yma. Yn ogystal â hynny, dilynwch gyfrifon y Swyddfa Dywydd a chyfryngau cymdeithasol y Cyngor am ddiweddariadau.

Os bydd unrhyw broblemau'n codi y tu allan i oriau swyddfa arferol, ffoniwch ein gwasanaeth y Tu Hwnt i Oriau ar 01443 425011.

Wedi ei bostio ar Dydd Sadwrn 26th Rhagfyr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.