storm dennis flood

Bydd y Cyngor yn darparu cymorth ariannol i drigolion a busnesau y mae'r llifogydd wedi effeithio arnyn nhw yn dilyn Storm Dennis.

Bydd y Cyngor yn darparu cefnogaeth o £500 i breswylwyr a £1,000 ar gyfer busnesau, trwy Grant Adfer Llifogydd Cymunedol - Tâl Caledi newydd, sydd wedi dioddef difrod mewnol i eiddo oherwydd llifogydd.

Dywedodd Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor: “Rydyn ni, fel Cyngor, yn cydnabod yr effaith ddinistriol y mae’r digwyddiad llifogydd difrifol yma wedi’i hachosi i gartrefi teuluoedd a busnesau.

“Rydyn ni'n cynnig, felly, bydd cymorth o £500 i breswylwyr a £1000 i fusnesau ar gael cyn gynted ag y bo’n bosibl, i gefnogi teuluoedd a masnachwyr.

“Mae’n amlwg o’r asesiadau sy’n dal i gael eu cynnal y bydd yn cymryd amser sylweddol i drigolion, busnesau a chymunedau sydd wed'u heffeithio wella; mae natur y llifogydd hyn, nad ydyn ni wedi gweld mo'i thebyg erioed, yn gofyn i ni gynorthwyo preswylwyr ym mha  ffordd bynnag y gallwn, boed hynny'n ymarferol neu'n ariannol.”

Mae modd i drigolion a busnesau wneud cais am y grant ar ein tudalen cymorth llifogydd.. Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi gwybodaeth a chyngor allweddol i breswylwyr a busnesau ar ei wefan: www.rctcbc.gov.uk
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 18th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.