WebsiteMaintenance

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor wrthi'n ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol i'w systemau TGCh. Mae'r gwaith yma wedi'i gynllunio ac mae'n rhan o Raglen Gwaith Digidol ehangach y Cyngor. 

O ganlyniad, fydd gwefan a systemau ar-lein y Cyngor, gan gynnwys yr holl e-ffurflenni a'r opsiwn 'Rhowch Wybod', ddim ar gael i'r cyhoedd o 4pm ddydd Gwener, 14 Chwefror. Mae'n debygol bydd y gwasanaeth yn simsan trwy gydol y penwythnos. 

Mae'r gwaith cynnal a chadw yn hanfodol i sicrhau bod ein gwasanaethau digidol yn cael eu darparu'n barhaus.  

Fydd ein gwasanaeth Llinell Fywyd na'n gwasanaeth Tu Allan i Oriau Swyddfa DDIM yn cael eu heffeithio.  Os oes gyda chi broblem sy'n gofyn am ymateb brys, ffoniwch un o'r rhifau canlynol fel sy'n briodol. 

Ymateb Brys – 01443 425011
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant ac Oedolion  – 01443 743665
Gwasanaethau Cofrestru – 01443 425011 

Hoffai'r Cyngor ddiolch i bawb am eu hamynedd a'u dealltwriaeth. Hoffi, hefyd, sicrhau ei gwsmeriaid y bydd yr holl waith yn cael ei gwblhau i ddychwelyd gwasanaethau arferol mor gynnar â phosibl.

.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 11th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.