church village bypass - Copy

**Trefnwyd y cynllun yma ym Mhentre'r Eglwys ar gyfer Chwefror 2020 ond cafodd ei ohirio oherwydd Storm Dennis. Erbyn hyn mae wedi'i aildrefnu i ddigwydd yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 18 Mai - mae'r manylion isod wedi'u diweddaru. 

 

Bydd y Cyngor yn gwneud gwaith cynnal a chadw, gan ei gwneud yn ofynnol i gau ffyrdd sy'n effeithio ar yr A473 Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys – bydd y gwaith yn digwydd dros nos er mwyn lleihau aflonyddwch.

Bydd y gwaith yn digwydd ar draws pedair sifft waith (pob un yn rhedeg rhwng 7pm a 6am) a bydd angen cau dwy ffordd. Dyma fanylion y ffyrdd sydd i'w cau:

Cyfnod Cau 1 (un sifft nos) o 7pm ddydd Llun, 18 Mai. Mae'n cynnwys cau rhan 80m o Ffordd Llantrisant, yn union i'r gogledd o Gylchfan y Beddau'r A473. Bydd y gyffordd sy'n arwain modurwyr tuag at Brynteg Green yn parhau i fod ar agor o gyfeiriad Cyffordd Beddau Halt.

Mae llwybr arall ar gyfer modurwyr ar hyd A473, Crown Hill a Ffordd Llantrisant, neu'r gwrthwyneb i gerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Fydd dim mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys nac i gerddwyr.

Noder, bydd rhan o’r llwybr cymunedol, i’r gogledd o Gylchfan y Beddau, yn cau i’r cyfeiriad gogledd ddwyreiniol yn ystod cyfnod Cau 1 yn unig.

Cyfnod Cau 2 (tair sifft nos) rhwng 7pm a 6am ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau (19, 20, 21 Mai) yn gorffen am 6am ddydd Gwener 21 Chwefror. Mae'n cynnwys cau Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys A473, rhwng cylchfannau’r Beddau a Llanilltud Faerdref.

Mae llwybr arall ar gyfer modurwyr drwy Crown Hill a Ffordd Llantrisant, neu'r gwrthwyneb i gerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Fydd dim mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys nac i gerddwyr.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i drigolion lleol a defnyddwyr y ffordd am eu cydweithrediad tra bod y cynllun cynnal a chadw yma ar waith.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.