Abercynon - Swimming - Children - Juniors - Adults-3

Mae gwelliannau cyffrous a fydd yn cynyddu’r lle ar gyfer gwersi a gwahanol weithgareddau ym mhyllau nofio Canolfan Hamdden Sobell wedi’u cadarnhau. 

Mae Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr, wedi sicrhau cyllid i fuddsoddi yn y pwll nofio , er mwyn iddo ddiwallu anghenion nofwyr yn well.

 Bydd gosod 'bŵm' yn caniatáu creu pwll nofio 25 metr, sy'n cael ei ystyried i fod y safon maint cywir ar gyfer nofio cystadleuol a hyfforddi. Bydd yn caniatáu i'r Ganolfan ddenu nifer cynyddol o galâu nofio, yn ogystal â darparu capasiti i ymestyn y gwasanaeth gwersi nofio i blant. 

Bydd gosod y ‘bŵm’ hefyd yn creu pwll llai, a fydd yn cynyddu'r capasiti ar gyfer gwersi nofio, gweithgareddau yn y dŵr a phartïon plant. 

Bydd y buddsoddiad o fudd i ystod eang o breswylwyr, gan y bydd ailfodelu'r pwll hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar amser nofio cyhoeddus, trwy leihau'r pwysau ar y pwll sydd wedi'i drefnu ar gyfer nofio mewn lonydd.

 Tra bod gwaith yn cael ei wneud, byddwn ni'n manteisio ar y cyfle i uwchraddio system hidlo'r pwll er budd cwsmeriaid, yn ogystal ag uwchraddio'r ystafelloedd newid presennol ar ochr y pwll.

 Oherwydd natur sylweddol y gwaith, sydd i fod i ddechrau ar 1 Mawrth, bydd y tri phwll yng Nghanolfan Hamdden Sobell ar gau am oddeutu pedair wythnos. 

Mae pob grŵp a chlwb sy'n defnyddio'r pyllau yn rheolaidd wedi cael gwybod, ac mae croeso i gwsmeriaid ag ymholiadau gysylltu â staff yng Nghanolfan Hamdden Sobell. 

Bydd aelodau Hamdden am Oes yn gallu defnyddio'r pyllau nofio a gweithgareddau dŵr yn unrhyw un o'r pyllau yn Rhondda Cynon Taf. Canolfan Chwaraeon Abercynon yw'r lleoliad agosaf sy'n cynnig nofio a dosbarthiadau ffitrwydd dŵr. 

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi sicrhau cyllid Nofio Cymru i wella'r pwll yng Nghanolfan Hamdden Sobell fel ei fod i'r un safon â phyllau eraill yn y rhanbarth. 

“Ar hyn o bryd, dydy'r pwll ddim yn cydymffurfio â safonau sy’n ofynnol ar gyfer hyfforddiant a nofio cystadleuol, felly rydw i'n falch o gyhoeddi bydd y buddsoddiad yn helpu i unioni hyn. 

“Rydw i hefyd yn falch bydd ailfodelu’r pwll yn cynyddu'r capasiti ar gyfer nofwyr achlysurol trwy leihau pwysau ar y lle yn y pwll. Ar yr un pryd bydd yn creu pwll pwrpasol ar gyfer partïon plant, gwersi nofio a gweithgareddau yn y dŵr. 

 “Mae'n anochel bydd rhywfaint o anghyfleustra cychwynnol wrth i ni wneud y gwaith ailfodelu. Serch hynny, rydyn ni'n bachu ar y cyfle, tra bod y pyllau ar gau ar gyfer y gwaith yma, i wella'r system hidlo a'r ystafelloedd newid er budd i nofwyr. 

“Mae hyn yn brosiect sylweddol a bydd angen cau'r pwll am gyfnod hir, ond rydyn ni'n gobeithio bydd cwsmeriaid yn amyneddgar gyda ni wrth i ni weithio ar eu rhan. Rydyn ni'n ymddiheuro am yr anghyfleustra a achoswyd.”

 

Mae rhagor o wybodaeth am nofio yn RhCT yma

Dyma ragor o wybodaeth am aelodaeth Hamdden am Oes

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 18th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.