Storm Dennis web WELSH (1) (1)

Y sefyllfa ddiweddaraf: 5:00pm - Dydd Mawrth, 18 Chwefror

 • Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer Rhondda Cynon Taf o 6pm nos Fercher (19 Chwefror) tan 3pm prynhawn Iau (20 Chwefror), oherwydd glaw trwm.
 • Mae ein casgliadau ailgylchu a sbwriel yn parhau’r wythnos yma, a gofynnwn ni i drigolion i roi’u eitemau allan ar eu diwrnodau casglu arferol. Ond, efallai bydd oedi yr wythnos yma wrth i’r gwaith adfer enfawr ddigwydd ar draws ein Bwrdeistref Sirol
 • Bydd y Cyngor yn darparu cymorth ariannol i drigolion a busnesau sydd wedi’u heffeithio gan y llifogydd yn dilyn Storm Dennis
 • Mae Parc Ynysangharad, Pontypridd, ar gau o hyd am y tro, er diogelwch y cyhoedd. Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i’r gwaith adfer ddigwydd ar draws ein Bwrdeistref Sirol
 • Mae Canolfan Ailgylchu Tŷ Glantaf, Trefforest, AR AGOR
 • Mae Gwasanaeth Bws 99 – Gwasanaeth Cylchol Tref Pontypridd bellach yn gweithredu yn ôl yr arfer
 • Mae Ffordd Mynydd y Maerdy bellach wedi ailagor
 • Mae'r A4059 trwy Gwm Cynon AR AGOR
 • Gofynnwn i yrwyr gymryd gofal gan fod llawer o mân bethau yn gorwedd ar ffyrdd hwnt ac yma ar draws yr ardal.
 • Mae Ffordd Mynydd Llanwynno/Blaenllechau ar agor
 • Nodwyd Storm Dennis yn DDIGWYDDIAD MAWR yn Ne Cymru ac mae'r Cyngor yn parhau i wneud popeth o fewn ei allu i gynorthwyo trigolion yn ystod y cyfnod anodd yma.
 • Mae’r Arweinydd wedi creu Bwrdd Adfer er mwyn ymateb i Storm Dennis
 • Cymerwch ofal wrth yrru a rhoi digon o amser ar gyfer eich taith ar draws yr ardal heddiw.
 • Mae sawl ffordd ar gau.  Parchwch gyfarwyddyd yr arwyddion ‘Ffordd ar gau’ – maen nhw wedi’u gosod am reswm.
 • Mae’r Cyngor yn cydweithio ag Interlink, grwpiau cymunedol a chymunedau er mwyn cydlynu ymateb i’r llifogydd a sicrhau y caiff cymorth addas ei ddarparu yn ôl yr angen a chyn gynted â phosibl
 • Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y newyddion diweddaraf.
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.