llyscadwyn7

Bydd campfa â 80 lle a'r dechnoleg cadw'n heini ddiweddaraf yn y diwydiant hamdden yn agor ym Mhontypridd yn ystod y misoedd nesaf - ac mae modd i chi roi cynnig arni cyn neb arall a hynny AM DDIM

Bydd Hamdden am Oes yn agor ei ddegfed canolfan a hynny yn natblygiad Llys Cadwyn yng nghanol y dref, sydd gwerth £ 10 miliwn. Bydd y cyfleuster hamdden newydd yma'n cynnwys campfa, stiwdio droelli gydag offer o'r safon uchaf a staff wedi'u hyfforddi'n arbennig i'ch helpu gyda'ch taith ffitrwydd.

Bydd yn cynnwys yr offer Technogym diweddaraf, gan gynnwys peiriannau trawsymarfer, Skill Mill, Skill Row, beiciau ymarfer, pwysau rhydd a rig trawsymarfer Omnia i bobl gadw'n heini'n annibynnol neu mewn grŵp.

Bydd y gampfa hefyd yn cynnwys beiciau Icons Watt cyntaf yn Ne Cymru, sy'n wych ar gyfer sesiynau hyfforddi unigol neu grŵp - mae modd cystadlu yn erbyn beicwyr eraill a chymharu'ch perfformiadau a'ch canlyniadau. Maen nhw'n gymhorthion hyfforddi gwych i feiciwyr achlysurol neu gystadleuwyr profiadol.

Bydd yna hefyd stiwdio ffitrwydd a rhaglen o ddosbarthiadau i gyd-fynd â'r stiwdio, a fydd yn cynnwys detholiad o'r 300 a rhagor o ddosbarthiadau sydd ar gael yn rhan o Aelodaeth Hamdden am Oes, pethau fel Ioga, Pilates a Phwysau Kettlebell.

Bydd gan y ganolfan stiwdio droelli â 30 beic, sydd, eto, yn eich galluogi i fynd ati ar eich pen eich hun neu'n rhan o ddosbarth. Mae'r sgrin rithwir enfawr yn yr ystafell yn golygu bod modd i chi gwblhau rhai o'r llwybrau gorau a mwyaf cyffrous - sy'n cynnwys llwybr y Tour de France a thaith drwy Monument Parc yn America - a hynny heb adael Pontypridd!

Bydd yr holl offer o'r un safon Technogym uchel sydd ar gael i aelodau Hamdden am Oes mewn campfeydd eraill ac maen nhw wedi'u cysylltu gyda sgriniau Unity sy'n eich galluogi i ddilyn ac asesu eich cyflawniad, cael cyngor ac arweiniad ar eich taith ffitrwydd.

Mae'r dechnoleg yma hefyd yn eich galluogi i fwynhau defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a ffrydio cerddoriaeth a theledu byw wrth i chi gadw'n heini ac mae fideos rhithwyr ar gael er mwyn bod modd i chi ddewis loncian drwy gaeau gwyrdd ar ddiwrnod braf neu ddilyn llwybr hyfforddi penodol sydd gyda chi.

Bydd gan y gampfa a'r stiwdio gyfleusterau newid newydd sbon. 

Does DIM ffioedd ymuno nac ymsefydlu i'r rhai sy'n ymuno ag Aelodaeth Hamdden am Oes - mae modd defnyddio'r aelodaeth i gael mynediad diderfyn i'r gampfa, pwll nofio, dosbarthiadau cadw'n heini, chwaraeon dan do ac ystafelloedd iechyd POB canolfan hamdden.

Mae modd i bobl heb aelodaeth Hamdden am Oes sydd am brofi'r safonau uchel yma wneud hynny drwy gael sesiwn gyntaf am ddim.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Mae'r cyfleusterau Hamdden am Oes newydd Llys Cadwyn yn gyffrous iawn. Mae'n gyfle eithriadol i'r rhai sy'n byw ac yn gweithio yn y dref a hefyd i'r rhai a fydd yn gweithio yn yr adeiladau newydd pan fyddan nhw wedi'u cwblhau.

"Mae gan y gampfa yma ystod anhygoel o offer o'r safon uchaf ac yn gwneud defnydd o dechnoleg ddiddorol iawn er mwyn cyfrannu at eich taith ffitrwydd.

"Mae'r stiwdio droelli a'r stiwdio ar gyfer dosbarthiadau yn golygu bod modd i chi gadw'n heini'n rhan o grŵp a mwynhau rhai o'r ystod o ddosbarthiadau sy'n cael eu cynnig yn rhan o aelodaeth Hamdden am Oes.

"Bydd hefyd cefnogaeth barhaus ac arbenigedd gan staff cyfeillgar a gwybodus y gampfa. Maen nhw ar gael i sicrhau eich bod chi'n gwireddu eich targedau iechyd a lles."

Cadwch lygad am y newyddion diweddaraf am ddyddiadau agor a chynigion arbennig:

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.