Dorothy Martin 100

Mae Dorothy Martin, a gafodd ei geni cyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, wedi dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed yng nghwmni ei theulu a'i ffrindiau. 

Mae Mrs Martin, sy'n byw yng Nghartref Gofal Aspen House, Pontypridd, wedi bod yn aelod pwysig o'i chymuned leol am nifer o flynyddoedd. Ymhlith y rheiny a aeth i ddymuno pen-blwydd hapus iddi ar ei diwrnod arbennig oedd Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Linda De Vet. 

MeddaiMaer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Linda De Vet: "Roeddwn i'n falch o fynd i gwrdd â Dorothy ar ei diwrnod arbennig. 

"A hithau'n meddwl cymaint o'i chymuned, mae hi wedi rhoi cymaint i'r gymuned honno ar hyd ei hoes. Rwy'n dymuno'n dda iddi." 

Cafodd Mrs Martin ei geni yr un flwyddyn â chafodd Senotaff Whitehall, Llundain ei ddadorchuddio. Daeth Mrs Martin yn wirfoddolwr ar gyfer y Corfflu Amddiffyn Sifil, gan ddysgu gyrru ambiwlans a chymryd rhan mewn gweithdrefnau brys pan oedd angen. 

Gwirfoddolodd gyda'r Geidiaid lleol ac roedd yn cyflawni rôl 'Brown Owl' am nifer o flynyddoedd, gan ddod yn Gomisiynydd lleol yn y pen draw. 

Roedd Mrs Martin hefyd yn trefnu teithiau gwersylla blynyddol i Gorweilion, Porthcawl a Merthyr Mawr. 

Dechreuodd ei gyrfa fel cogydd cynorthwyol yng Nghaerdydd, cyn ymgymryd â dyletswyddau arlwyo yn Honiton. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, aeth ati i gyfrannu at waith cynhyrchu balwnau amddiffyn.

Ar ôl symud i'r diwydiant manwerthu yn yr 1960au, gweithiodd Mrs Martin yn Royal Café a Haearnwerthwyr Pontypridd. Hefyd, gweithiodd fel clerc ym mhencadlys Leslie Stores a gyda chwmni peirianwyr Treforest Engineers. 

A hithau'n aelod o Gymdeithas y Groes Goch Brydeinig, cafodd ei chydnabod am ei gwasanaeth hir. Roedd hi hefyd yn wirfoddolwr brwdfrydig ac yn codi arian ar gyfer elusennau. 

Am nifer o flynyddoedd, roedd Mrs Martin yn aelod gweithgar o Gymdeithas yr Henoed Trefforest ac roedd yn ysgrifenyddes ac yn drysorydd, gan gyfrannu at drefnu cyfarfodydd a theithiau blynyddol.

Mae'n aelod hirsefydlog o Eglwys y Bedyddwyr Calfari, Pontypridd. Mae gan Mrs Martin ddau o blant, pedwar o wyrion a chwech o or-wyrion.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.