Collier Boy Screenshot

Mae'r Glöwr Ifanc newydd sbon wedi cyrraedd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn 2020.

Cadwch le NAWR i fynd ar Daith yr Aur Du am y tro cyntaf y degawd yma a gweld atyniad newydd yr amgueddfa sydd wedi ennill sawl gwobr.

Byddwch chi'n "cwrdd" â'r glöwr ifanc, Joe, a ddechreuodd weithio yn y pwll glo pan oedd yn 12 oed. Dyma’r oedran mae plant 2020 yn ymgartrefu mewn ysgol uwchradd.

Bydd e'n rhoi gwybod, trwy ei stori ddigidol, am fywyd fel plentyn yn y pwll glo; y diwrnodau gweithio hir, yr amodau peryglus a'r cyfeillgarwch rhwng cenedlaethau'r glowyr.

Mae Glöwr Ifanc yn ddisgrifiad go iawn sy'n deillio o lyfr 'My Struggle for Life' gan yr awdur Joseph Keating o Gymru. Mae'r llyfr am ei ddiwrnod cyntaf mewn pwll glo ac mae'r atyniad newydd yn elfen gynhyrfus sy'n ennyn diddordeb ar Daith yr Aur Du boblogaidd.

Mae'n helpu i ddod â stori ddramatig ein diwydiant glo yn fyw, a hynny a sbardunodd y Chwyldro Diwydiannol ac ysbrydolodd feddyliau gwych ledled y byd.

Mae ein cymunedau agos a'u brwdfrydedd tuag at gerddoriaeth, chwaraeon a chanu wedi deillio o fwyngloddio ac mae Taith yr Aur Du yn dod â'r stori yma'n fyw trwy bobl a'u storïau – yn ogystal ag ambell i effaith arbennig a ffaith ddiddorol!

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Yn 2019, croesawodd Taith Pyllau Glo Cymru filoedd o ymwelwyr o bedwar ban byd – gan gynnwys twristiaid, cynrychiolwyr busnesau, plant ar deithiau ysgol a chymdeithasau hanes.

"Roedd Taith yr Aur Du yn uchafbwynt – mae ymwelwyr wrth eu boddau yn cwrdd â'n tywyswyr cyfeillgar, gwybodus a dreuliodd 80 mlynedd rhyngddyn nhw'n gweithio ym mhyllau glo de Cymru. Mae gyda nhw lwyth o atgofion i'w rhannu â chi!

"Mae Glöwr Ifanc yn adrodd stori bachgen a ddechreuodd weithio yn y pwll glo yn 12 oed i helpu i gefnogi ei deulu – dyma rywbeth dydyn ni ddim yn gallu dychmygu ein plant yn ei wneud nawr.

"Wedi dweud hynny, mae pobl ledled RhCT sydd ag atgofion, a'r rheiny wedi'u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, am oedran ifanc y dechreuodd eu cyndeidiau weithio mewn amodau peryglus yn y pyllau glo.

"Maen nhw'n storïau pwysig i'w rhannu ac rydyn ni'n gwneud hynny trwy ychwanegiad newydd, Glöwr Ifanc, sy'n rhan o Daith yr Aur Du."

Mae Teithiau'r Aur Du yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ar gael o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn ac yn cynnwys Glöwr Ifanc a DRAM! Dyma brofiad sinematig lle ewch chi ar y ddram olaf o lo wrth iddi ymlwybro i'r wyneb.

Mae maes chwarae antur, Caffe Bracchi a siop anrhegion, yn ogystal ag arddangosfeydd am ddim ac atyniadau rhyngweithiol, fel man gwisgoedd cymeriadau hanesyddol.

Cewch chi hefyd drefnu gweithdy creu siocledi neu grefftau gyda busnesau Chocolate House a Craft of Hearts. Dyma ddau fusnes sy wedi ennill gwobrau.

Mae Taith Pyllau Glo Cymru yn falch o fod yn addas i ymwelwyr ag awtistiaeth ac mae'r teithiau'n addas i bobl mewn cadeiriau olwyn. Mae croeso i gŵn tywys/cymorth.

Mae gan Daith Pyllau Glo Cymru Wobr Sandford ar gyfer rhagoriaeth addysgol ac mae ganddi ystod o becynnau i'w dewis a’u dethol i greu'r daith ysgol berffaith.

Cewch chi gadw lle ar-lein www.rhonddaheritagepark.com

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21st Ionawr 2020