Skip to main content

Cwrdd â'r Glöwr Ifanc yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Collier Boy Screenshot

Mae'r Glöwr Ifanc newydd sbon wedi cyrraedd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn 2020.

Cadwch le NAWR i fynd ar Daith yr Aur Du am y tro cyntaf y degawd yma a gweld atyniad newydd yr amgueddfa sydd wedi ennill sawl gwobr.

Byddwch chi'n "cwrdd" â'r glöwr ifanc, Joe, a ddechreuodd weithio yn y pwll glo pan oedd yn 12 oed. Dyma’r oedran mae plant 2020 yn ymgartrefu mewn ysgol uwchradd.

Bydd e'n rhoi gwybod, trwy ei stori ddigidol, am fywyd fel plentyn yn y pwll glo; y diwrnodau gweithio hir, yr amodau peryglus a'r cyfeillgarwch rhwng cenedlaethau'r glowyr.

Mae Glöwr Ifanc yn ddisgrifiad go iawn sy'n deillio o lyfr 'My Struggle for Life' gan yr awdur Joseph Keating o Gymru. Mae'r llyfr am ei ddiwrnod cyntaf mewn pwll glo ac mae'r atyniad newydd yn elfen gynhyrfus sy'n ennyn diddordeb ar Daith yr Aur Du boblogaidd.

Mae'n helpu i ddod â stori ddramatig ein diwydiant glo yn fyw, a hynny a sbardunodd y Chwyldro Diwydiannol ac ysbrydolodd feddyliau gwych ledled y byd.

Mae ein cymunedau agos a'u brwdfrydedd tuag at gerddoriaeth, chwaraeon a chanu wedi deillio o fwyngloddio ac mae Taith yr Aur Du yn dod â'r stori yma'n fyw trwy bobl a'u storïau – yn ogystal ag ambell i effaith arbennig a ffaith ddiddorol!

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Yn 2019, croesawodd Taith Pyllau Glo Cymru filoedd o ymwelwyr o bedwar ban byd – gan gynnwys twristiaid, cynrychiolwyr busnesau, plant ar deithiau ysgol a chymdeithasau hanes.

"Roedd Taith yr Aur Du yn uchafbwynt – mae ymwelwyr wrth eu boddau yn cwrdd â'n tywyswyr cyfeillgar, gwybodus a dreuliodd 80 mlynedd rhyngddyn nhw'n gweithio ym mhyllau glo de Cymru. Mae gyda nhw lwyth o atgofion i'w rhannu â chi!

"Mae Glöwr Ifanc yn adrodd stori bachgen a ddechreuodd weithio yn y pwll glo yn 12 oed i helpu i gefnogi ei deulu – dyma rywbeth dydyn ni ddim yn gallu dychmygu ein plant yn ei wneud nawr.

"Wedi dweud hynny, mae pobl ledled RhCT sydd ag atgofion, a'r rheiny wedi'u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, am oedran ifanc y dechreuodd eu cyndeidiau weithio mewn amodau peryglus yn y pyllau glo.

"Maen nhw'n storïau pwysig i'w rhannu ac rydyn ni'n gwneud hynny trwy ychwanegiad newydd, Glöwr Ifanc, sy'n rhan o Daith yr Aur Du."

Mae Teithiau'r Aur Du yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ar gael o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn ac yn cynnwys Glöwr Ifanc a DRAM! Dyma brofiad sinematig lle ewch chi ar y ddram olaf o lo wrth iddi ymlwybro i'r wyneb.

Mae maes chwarae antur, Caffe Bracchi a siop anrhegion, yn ogystal ag arddangosfeydd am ddim ac atyniadau rhyngweithiol, fel man gwisgoedd cymeriadau hanesyddol.

Cewch chi hefyd drefnu gweithdy creu siocledi neu grefftau gyda busnesau Chocolate House a Craft of Hearts. Dyma ddau fusnes sy wedi ennill gwobrau.

Mae Taith Pyllau Glo Cymru yn falch o fod yn addas i ymwelwyr ag awtistiaeth ac mae'r teithiau'n addas i bobl mewn cadeiriau olwyn. Mae croeso i gŵn tywys/cymorth.

Mae gan Daith Pyllau Glo Cymru Wobr Sandford ar gyfer rhagoriaeth addysgol ac mae ganddi ystod o becynnau i'w dewis a’u dethol i greu'r daith ysgol berffaith.

Cewch chi gadw lle ar-lein www.rhonddaheritagepark.com

 

Wedi ei bostio ar 21/01/20