Heddiw, mae Arweinydd y Cyngor, Andrew Morgan, wedi adleoli cyfrifoldeb dros wasanaethau wedi i'r Cynghorydd Geraint Hopkins penderfynu rhoi'r gorau i'w gyfrifoldebau yn y Cabinet yn gynharach yr wythnos yma.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor: "Hoffwn i ddiolch i'r Cynghorydd Geraint Hopkins am ei waith caled a'i ymrwymiad dros y bum mlynedd ddiwethaf. Yn ystod y cyfnod yna roedd yn gyfrifol am nifer o wasanaethau allweddol y Cyngor ac roedd wedi cyflwyno nifer o welliannau a buddsoddiadau yn y meysydd yma.

"Fe wnaeth y Cynghorydd Hopkins roi gwybod i fi yn gynharach yr wythnos yma am ei benderfyniad i ganolbwyntio ar ei fywyd teuluol a phersonol, ac rwy'n gwybod y bydd yn parhau i fod yn llais cryf i drigolion Llanharan ac, wrth wneud hynny, yn parhau i chwarae rhan bwysig ar y Cyngor. 

"Bydd y Cynghorydd Tina Leyshon, yn ei rôl newydd fel Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Oedolion a Phlant, yn cymryd y cyfrifoldeb dros y meysydd gwasanaeth pwysig fu'r Cynghorydd Hopkins yn gyfrifol amdanyn nhw.

"Bydd y cyfrifoldeb dros hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn cael ei gymryd gan y Cynghorydd Rhys Lewis, yr Aelod o'r Cabinet ar faterion yn y Gymuned, Diwylliant a'r Iaith Gymraeg."

Mae'r newidiadau yma'n golygu bod y Cynghorydd Joy Rosser nawr yn gyfrifol am Addysg Blynyddoedd Cynnar ac mae Arweinydd y Cyngor bellach yn gyfrifol am Wasanaethau Ieuenctid ac Ymgysylltu.

O ganlyniad i'r newidiadau yma, bydd cynllun dirprwyo'r Arweinydd yn cael ei ddiweddaru ac yn cynnwys yr Aelodau Cabinet canlynol:

Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Cabinet: Y Cynghorydd Andrew Morgan

Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod o'r Cabinet dros Fusnes y Cyngor: Y Cynghorydd Maureen Webber

Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu a Thai: Y Cynghorydd Robert Bevan

Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: Y Cynghorydd Joy Rosser

Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Oedolion a Phlant: Y Cynghorydd Tina Leyshon

Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau, Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Y Cynghorydd Rhys Lewis

Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol: Y Cynghorydd Mark Norris

Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: Y Cynghorydd Ann Crimmings

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.