parking permit renew-WELSH

Mae'r Cyngor yn annog trigolion sy'n byw mewn parth parcio preswyl i adnewyddu eu trwyddedau parcio presennol cyn gynted ag sy'n bosibl i sicrhau eu bod yn dod i law cyn y dyddiad cau ar 31 Mawrth.

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cynnal ymarfer sylweddol i adnewyddu dros 3,000 o Drwyddedau Parcio i Breswylwyr ar hyd Rhondda Cynon Taf. Mae'r trwyddedau presennol yn ddilys ar gyfer y flwyddyn ariannol yma, sy'n dod i ben ar 31 Mawrth, 2020. Mae angen eu hadnewyddu er mwyn eu defnyddio ar ôl 1 Ebrill 2020.

Mewn ardaloedd lle byddai cerbydau pobl eraill yn ei gwneud hi'n anodd i breswylwyr barcio yno, mae parthau parcio i breswylwyr mewn mannau dynodedig yn mynd i'r afael â hyn. Mae rhestr lawn o barthau parcio RhCT ar wefan y Cyngor.

Gan fod nifer o drwyddedau angen cael eu hadnewyddu ar hyd y Fwrdeistref Sirol, mae'r Cyngor yn gofyn i drigolion wneud cais cyn gynted ag sy'n bosibl yn y Flwyddyn Newydd. Bydd yn sicrhau bod y trwyddedau yn cael eu dychwelyd mewn pryd.

Y ffordd gyflymaf a hawsaf i adnewyddu trwydded barcio yw drwy wefan y Cyngor - https://www.rctcbc.gov.uk/trwyddedparcionewydd Mae modd i'r broses gyfan, gan gynnwys gwneud taliad, gael ei chwblhau drwy'r wefan.

Fel arall, mae modd i drigolion ofyn am ffurflen gais bapur drwy ffonio'r Cyngor ar 01443 425001 neu drwy e-bostio trwyddedauparcio@rctcbc.gov.uk.
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.