Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad mewn perthynas ag ailagor mannau chwarae i blant yn Rhondda Cynon Taf, yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru yn gynharach heddiw.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru yn gynharach heddiw, mae modd i fi gadarnhau y bydd mannau chwarae yn Rhondda Cynon Taf yn dechrau ailagor i'r cyhoedd eu o ddydd Llun, 20 Gorffennaf ymlaen.

"Mae'r Cyngor wedi bod yn cynnal a chadw'r cyfleusterau, a'u paratoi, drwy dorri gwair a chynnal archwiliadau diogelwch yn y rhan fwyaf o'n meysydd chwarae dros yr wythnosau diwethaf. Nod hyn oedd paratoi ar gyfer gwyliau'r ysgol, ac ar ddydd Llun, 20 Gorffennaf bydd bron i 190 o blith y 210 o'n meysydd chwarae ar agor i'r cyhoedd.

"Er bod y mwyafrif llethol o'n meysydd chwarae wedi'u harchwilio, a bydd modd eu hailagor ddydd Llun (Gorffennaf 20), mae staff y Cyngor yn dal i weithio drwy nifer fach o'r safleoedd. Bydd yr archwiliadau sy'n weddill yn cael eu cynnal dros yr wythnos ganlynol, wrth i ni weithio tuag at sicrhau bod pob cyfleuster ar agor erbyn yr wythnos ganlynol, sy'n dechrau ar 27 Gorffennaf.

"Bydd y Cyngor bob amser yn ymdrechu i gydymffurfio â chanllawiau iechyd cyhoeddus a chyngor Llywodraeth Cymru ynghylch y gyfradd drosglwyddo a'n dealltwriaeth o'r feirws."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.