parking permit renew NO NUMBER  CYM

Mae'r Cyngor am atgoffa’r sawl sy'n byw mewn Parthau Parcio penodol i Breswylwyr bod rhaid iddyn nhw adnewyddu eu trwyddedau parcio ar gyfer y flwyddyn 2020-21, os nad ydyn nhw wedi gwneud hynny eisoes. Bydd gweithgarwch gorfodi yn yr ardaloedd yma'n ailddechrau cyn bo hir.

Mae gweithgarwch gorfodi parcio'r Cyngor yng nghanol trefi, a thrwy ddau gerbyd gorfodi â chamera, wedi ailddechrau'n ddiweddar. Mae'r Cyngor hefyd wedi derbyn ceisiadau gan aelodau'r gymuned mewn nifer o leoliadau i ailddechrau gweithgarwch gorfodi parcio yn fwy eang, gan gynnwys mewn ardaloedd preswyl.

Ystyr Parth Parcio i Breswylwyr yw stryd neu ardal lle mae trefniadau parcio ar waith sy'n helpu trigolion i allu parcio'u cerbydau. Maen nhw'n cael eu darparu mewn ardaloedd lle mae modd i gerbydau sy ddim yn perthyn i'r preswylwyr wneud hyn yn anodd.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol i atgoffa preswylwyr bod rhaid iddyn nhw adnewyddu eu trwyddedau parcio.

Mae'r Cyngor bellach yn cyhoeddi y bydd gweithgarwch gorfodi yn ailddechrau cyn bo hir yn yr ardaloedd yma. Yn ogystal â hynny, bydd Swyddogion yn dechrau cyflwyno Hysbysiadau Tâl Cosb i'r cerbydau hynny sy heb drwydded.

Er mwyn adnewyddu eich trwydded, ewch i: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Parking/Residentialparkingpermits/Residentialparkingpermits.aspx

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.