ponty aberdare

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y trefniadau parcio am ddim sydd ar waith yng nghanol Aberdâr a Phontypridd tan ddiwedd mis Awst 2020.

Yn rhan o ymateb y Cyngor i argyfwng iechyd cenedlaethol y Coronafeirws, dydyn ni ddim wedi codi tâl am ddefnyddio'r meysydd parcio sydd dan ein gofal ni yn y ddwy dref ers dechrau'r cyfnod clo yng nghanol mis Mawrth 2020.

Nod y ddarpariaeth yma yw cefnogi'r economi leol drwy ddenu rhagor o bobl i wario'u harian mewn busnesau lleol. Yn ei dro, bydd hyn yn creu rhagor o swyddi yn y trefi dal sylw. Mae'r Cyngor hefyd yn cydnabod mai nifer cyfyngedig o seddi sydd ar drafnidiaeth gyhoeddus ar hyn o bryd oherwydd yr angen i ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae'r Cyngor yn annog trigolion ledled y Fwrdeistref Sirol i siopa'n lleol a chefnogi'r busnesau hynny sydd â'r modd i agor yn ystod y cyfnod yma – ac rydyn ni’n gofyn i ymwelwyr ddilyn y marciau/arwyddion mewn ardaloedd manwerthu sydd â rheolau cadw pellter cymdeithasol ar waith bob amser.

Ar ôl cyhoeddi'n flaenorol y byddai'r trefniadau parcio am ddim yn parhau tan ddiwedd mis Gorffennaf o leiaf, mae cyhoeddiad y Cyngor heddiw wedi cadarnhau y byddan nhw’n cael eu hymestyn am fis arall – hyd at ddiwedd mis Awst 2020.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.