reservoir swimming

Dim mynediad i Gronfeydd Dŵr dros yr Haf

Byddwch yn ddiogel dros yr haf a chadwch i ffwrdd o gronfeydd dŵr Rhondda Cynon Taf – Mae nofio yn y dyfroedd yma'n hynod o beryglus a rhaid osgoi gwneud hyn ar bob achlysur.

Mae'r Cyngor yn rhybuddio ei drigolion bod nifer o beryglon arwyddocaol fel offer cudd a dŵr oer iawn mewn cronfeydd ac mae'n annog pawb i'w hosgoi.

Gallai unrhyw un sy'n penderfynu nofio mewn cronfa ddŵr fod yn peryglu ei fywyd ei hunan.

Mae peryglon nofio mewn cronfeydd dŵr yn cynnwys:

  • Offer awtomatig sy wedi'i leoli o dan wyneb y dŵr, all ddechrau heb rybudd amlwg weithiau.
  • Dŵr oer a dwfn iawn sy'n gallu achosi i'r nofwyr cryfaf fynd i drafferth.
  • Mae'r rhan fwyaf o gronfeydd dŵr mewn lleoliadau anghysbell, heb fawr o signal ffonau symudol, felly bydd llai o gyfleoedd i wasanaethau brys achub eich bywyd os ydych chi'n mynd i drafferth.

Mae Dŵr Cymru yn rhedeg ei ymgyrch, Un Anadl Olaf bob blwyddyn ac mae fideo gyda nhw sy'n dangos dau o bobl ifainc yn eu harddegau sy'n boddi ar ôl neidio i mewn i gronfa ddŵr ar ddiwrnod poeth o haf a'r effaith mae eu marwolaeth yn ei chael ar eu ffrindiau a'u teulu.

I gael cyngor ar ddiogelwch o gwmpas dŵr ewch i www.dwrcymru.com

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol:

Efallai bod cronfeydd dŵr yn ymddangos fel lle gwych i fod yn ystod misoedd poeth yr haf, ond maen nhw'n llawn peryglon cudd; tymheredd rhewllyd, peiriannau cudd a cherrynt cryf sydd â'r modd i dynnu hyd yn oed y nofwyr cryfaf o dan y dŵr.

Ar yr adeg yma pan mae Cymru gyfan yn dal i ymdrin â COVID-19, rwy'n annog ein preswylwyr i gadw'n ddiogel bob amser pan fyddan nhw yn yr awyr agored a gwneud yn siŵr eu bod yn cadw i ffwrdd o gronfeydd dŵr.

Does dim caniatâd gan unrhyw un i nofio mewn cronfeydd dŵr beth bynnag – felly ry'n ni'n annog pobl i beidio â mynd i nofio ynddyn nhw yn ystod misoedd poeth yr haf. Rhaid i mi bwysleisio bod pobl sy'n penderfynu mynd i nofio mewn cronfeydd dŵr nid yn unig yn peryglu eu bywydau eu hunain, ond hefyd bywydau'r bobl all fod yn ceisio achub eu bywydau nhw mewn os ydyn nhw'n mynd i drafferth."

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.