DianaA

Mae dau fyfyriwr o Rondda Cynon Taf wedi derbyn Gwobr Diana 2020 i gydnabod eu gwaith yn eu cymunedau.

Roedd Alysa Neads a Declan Andrews ymhlith wyth o blant a phobl ifainc ysbrydoledig o Gymru, ac ymhlith 184 o ddeiliaid eraill, sydd wedi derbyn yr anrhydedd uchaf y mae modd i berson ifanc ei gyflawni ar gyfer gweithredoedd cymdeithasol neu ymdrechion dyngarol – sef Gwobr Diana. Alysa oedd deiliad ieuengaf y wobr yng Nghymru.

Wedi'i sefydlu er cof am Diana, Tywysoges Cymru, mae'r Wobr yn cael ei rhoi gan yr elusen â'r un enw ac mae wedi'i chefnogi gan ei dau fab, Dug Caergrawnt a Dug Sussex.

DerbynioddAlysa Neads, myfyriwr Blwyddyn 10 Ysgol Gyfun Aberpennar, Wobr Diana i gydnabod ei bod hi wedi cwblhau rhaglen gweithredoedd cymdeithasol @FirstGiveUK i safon eithriadol yn ystod ei gwersi Astudiaethau Crefyddol ym Mlwyddyn 9. Arweiniodd dîm o 3 o'i chyfoedion i gynnal 12 achlysur er budd elusen yn y gymuned leol, gan gyflawni 97 awr o weithredoedd cymdeithasol. Cododd £2,058 mewn wyth wythnos yn unig!

Enillodd ei thîm grant First Give (£1,000) yn rownd derfynol y gystadleuaeth i ysgolion a derbyniodd elusen o'i dewis, Pwll Gerddi Lee, gyfanswm gwych o £3,058!

MaeDeclan Andrews-Jones, 16 oed, yn fyfyriwr yn Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen ac yn Fentor Cyfoedion yn ei ysgol. Mae'n rhoi cymorth i unrhyw un sydd, o bosibl, yn cael ei fwlio. Mae hefyd yn llysgennad ieuenctid gydag elusen Bullies Out sy'n defnyddio datrysiadau cadarnhaol ac ymarferol wrth iddi ymgysylltu, galluogi ac ysbrydoli pobl ifainc i oresgyn achosion o fwlio ac i gyflawni eu llawn botensial.

Mae Alysa a Declan wrth eu boddau i fod yn ddeiliaid Gwobr Diana 2020, ar ôl iddyn nhw gymryd rhan mewn seremoni rithwir o ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19.

Cenhadaeth elusen Gwobr Diana yw mabwysiadu, datblygu ac ysbrydoli newid cadarnhaol ym mywydau pobl ifainc ledled y DU. Dyma'r unig elusen a gafodd ei sefydlu er cof am Diana, Tywysoges Cymru, a'i chred bod gan bobl ifainc y grym i newid y byd.

Meddai'rCynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Hoffwn i longyfarch Alysa a Declan ar gael eu hanrhydeddu yng Ngwobrau Diana 2020 i gydnabod y gwaith gwych maen nhw'n ei wneud yn eu cymunedau ac yn eu hysgolion.

“Mae Alysa wedi derbyn y wobr i gydnabod ei gweithredoedd cymdeithasol a gwaith dyngarol ac mae Declan wedi'i derbyn y wobr ar gyfer ei waith gyda rhaglen gwrth-fwlio'r elusen.

“Mae pob un o'n pobl ifainc yn haeddu defnyddio'u lleisiau. Mae gan bobl ifainc gyfle i'n helpu ni i gyd i newid y byd ac mae Gwobr Diana yn caniatáu i'n pobl ifainc ddweud eu dweud ar y lefel uchaf.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.