Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad ynghylch y bwriad i ailagor cam nesaf Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor - gan agor tair llyfrgell ychwanegol ddydd Iau (16 Gorffennaf).

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Wrth i wasanaethau'r Cyngor ddechrau gweithredu unwaith eto, gan addasu i'r 'normal newydd', dyma gadarnhau ein bwriad ar gyfer cam nesaf ailagor ein gwasanaethau llyfrgelloedd.

"Ym mis Mehefin, cafodd llyfrgelloedd Pontypridd, Treorci ac Aberdâr eu hagor gan gynnig gwasanaeth Archebu a Chasglu newydd. Bydd y gwasanaeth yma'n cael ei gynnig yn Aberpennar, Porth a Rhydfelen o ddydd Iau, 16 Gorffennaf.  Dyma gadarnhau y bydd y cam nesaf o gynlluniau ailagor y gwasanaeth yn ehangu'r ddarpariaeth i gynnwys llyfrgelloedd Hirwaun, Glynrhedynog a Phont-y-clun ar ddiwedd mis Awst, cyn belled â bod y sefyllfa'n parhau i wella.

"Bydd hyn yn golygu y bydd modd i drigolion ddefnyddio naw llyfrgell ar draws y Sir erbyn diwedd Awst. Mae hyn yn ateb y galw gan hefyd ystyried yr adnoddau sydd ar gael i ni, wrth i staff barhau i weithio mewn meysydd eraill a bydd angen paratoi'r cyfleusterau er mwyn darparu'r gwasanaeth.  Bydd manylion a gwybodaeth bellach yn cael eu rhannu maes o law."

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.