Welsh Mining experience - June 2018-33 (1)

Bydd atyniad poblogaidd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn ailagor i'r cyhoedd ddydd Mawrth 28 Gorffennaf, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer atyniadau tanddaearol.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a staff Taith Pyllau Glo Cymru wedi bod yn gweithio'n galed tra bo'r atyniad ar gau, a hynny er mwyn sicrhau bod modd i ymwelwyr gadw pellter cymdeithasol a bod yn ddiogel.

Er mwyn nodi hyn, mae Taith Pyllau Glo Cymru wedi derbyn dyfarniad "Barod Amdani" gan Croeso Cymru.  Mae'r dyfarniad yma'n golygu bod prosesau ar waith er mwyn sicrhau bod yn atyniad yn lân a bod pobl yn cadw pellter cymdeithasol, yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth a'r safonau disgwyliedig.

Mae'r cyn-lowyr yn edrych ymlaen at eich croesawu chi'n ôl i Daith Pyllau Glo Cymru a rhannu'u hanesion am weithio yn y pyllau glo ac effaith y pyllau glo ar dde Cymru, ddoe a heddiw. Ar ddiwedd pob taith, bydd cyfle i chi neidio ar y DRAM! Ein dram rhithwir. Byddwch yn barod am antur...

Rydyn ni hefyd yn falch o gyhoeddi bod Café Bracchi a The Chocolate House yn ailagor o ddydd Mawrth 28 Gorffennaf er mwyn gwerthu danteithion melys a phrydau blasus. Bydd Craft of Hearts hefyd yn ailagor ar 3 Awst.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Rwy'n falch iawn bod modd i ni ailagor Taith Pyllau Glo Cymru - Parc Treftadaeth Cwm Rhondda i'r cyhoedd unwaith eto.

"Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a staff Taith Pyllau Glo Cymru wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau bod yr atyniad arbennig yma mor lân â phosib bob amser, yn ogystal â rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith fel bod modd i ni groesawu'n hymwelwyr yn ddiogel.

"Dylai achrediad "Barod Amdani" Croeso Cymru roi sicrwydd i'n hymwelwyr ein bod ni'n dilyn canllawiau'r Llywodraeth ac yn cadw'r holl safle'n lân bob amser.

"Mae Taith yr Aur Du'n ffordd wych o dreulio'ch diwrnod, a bydd yn gyfle i rieni sydd wedi bod yn addysgu'u plant gartref i gael hoe tra bod y plant yn mwynhau profiad addysgol sy'n dod â hanes yn fyw. Mae ein cyn-lowyr hyddysg a difyr yn edrych ymlaen at fynd â chi ar daith danddaearol, cyn rhoi cyfle i chi neidio ar y DRAM!

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu cynifer ohonoch chi â phosibl i Daith Pyllau Glo Cymru dros wyliau'r haf!"

Er mwyn sicrhau bod pawb yn ddiogel ac yn cadw pellter cymdeithasol wrth ymweld â'r atyniad, bydd rhai newidiadau ar waith.

Mae ein harddangosfeydd yn dal i fod am ddim ac yn agored i bawb, ond rydyn ni wedi cael gwared ar rai elfennau rhyngweithiol am y tro er diogelwch. Mae ardal chwarae'r Parth Ynni hefyd ar gau ar hyn o bryd.

Dim ond un grŵp teulu estynedig sy'n gallu cadw lle ar bob Taith yr Aur Du, gyda rhwng 2 ac 8 o aelodau ym mhob grŵp. Bydd 3 taith y dydd am 11am, 1pm a 3pm, o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn.

Mae Taith Pyllau Glo Cymru yn atyniad gwych i'r teulu oll. Mae ein teithiau'n addas i bawb o bob oed, ac yn brofiad addysgol heb ei ail - cofiwch ein bod ni wedi ennill Gwobr Sandford am ragoriaeth addysgol.

Mae'r atyniad hefyd yn falch o gefnogi pobl sydd ar y sbectrwm awtistig ac mae modd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn fwynhau'r teithiau hefyd. Rydyn ni hefyd yn croesawu cŵn tywys/cymorth.

Ffoniwch 01443 682036 i drefnu taith.

Does dim angen cadw lle i ymweld â'r arddangosfeydd.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.