Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud cyhoeddiad heddiw (23 Mehefin) ynglŷn â ffïoedd meysydd chwaraeon:

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan: "Rydyn ni'n deall yn iawn fod y flwyddyn yma wedi bod yn gwbl wahanol i'r arfer i'n cymunedau, o gofio'r llifogydd ac yna'r pandemig byd-eang. 

"Mae'r ffactorau yma wedi cael effaith aruthrol ar ein preswylwyr, ein busnesau a'n cymunedau ac rydyn ni'n parhau i wneud ein gorau glas i roi cymorth a dal ati i ddarparu'n gwasanaethau hanfodol.

"Rydyn ni'n cydnabod bod y ffactorau yma hefyd wedi cael effaith sylweddol ar ein clybiau chwaraeon lleol, sy'n cynnig manteision hollbwysig o ran cymdeithasu a chadw'n heini. Gan na fydd llawer o'n preswylwyr wedi cael cyfle i chwarae na hyfforddi yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi penderfynu peidio â gofyn am ffioedd rhentu caeau gan glybiau a grwpiau chwaraeon lleol yn ystod tymor y gaeaf 2020/21, sydd ar ddod, a thymor presennol yr haf 2020. 

"Mae llawer o glybiau eisoes wedi'i chael hi'n anodd codi arian dros y misoedd diwethaf, ac, fel arfer, dyma'r prif fodd o ariannu'r clybiau yma.

"Mae gyda ni ymrwymiad cryf i gefnogi chwaraeon lleol drwy fuddsoddiadau blynyddol sylweddol mewn cyfleusterau hamdden ledled RhCT, ac rwy'n awyddus i sicrhau bod y Cyngor yn rhoi'r cam yma ar waith er mwyn cydnabod yr amgylchiadau eithriadol y mae ein clybiau wedi'u hwynebu, yn arbennig dros y chwe mis diwethaf."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 23rd Mehefin 2020