treorchy grid

Mae'r gwaith i ailwampio bloc dysgu ac i greu adran gerdd newydd wedi'i gwblhau yn sgil buddsoddiad Ysgolion 21ain Ganrif sylweddol yn Nhreorci – gan ychwanegu at gyfres o welliannau eraill yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Bydd staff a disgyblion Ysgol Gyfun Treorci yn manteisio ar y bloc newydd, a gafodd ei drosglwyddo i'r Cyngor gan gontractwyr ar 4 Mehefin. Mae'r gwaith wedi cynnwys adnewyddiad llwyr o adeilad oedd yn bodoli eisoes sy'n darparu lle ar gyfer adran gerdd newydd, ystafelloedd dosbarth cyffredinol, ystafell ffitrwydd a thai bach.

Cafodd wythnosau olaf y gwaith yma eu cwblhau gyda chontractiwr y Cyngor, sef Kier, gan gadw pellter cymdeithasol mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws.

Dyma ail ran y buddsoddiad ar gyfer yr ysgol sydd wedi'i ariannu ar y cyd gan #BuddsoddiadRhCT a Llywodraeth Cymru trwy'r rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif. Cafodd bloc gwyddoniaeth tri llawr newydd ei adeiladau mewn pryd ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 – yn dilyn Ardal Gemau Aml-ddefnydd newydd, ardal chweched dosbarth, ystafelloedd seminar, siop goffi a chyfleusterau bwyta.

Roedd y gwelliannau yn Nhreorci yn rhan o fuddsoddiad o £85 miliwn mewn addysg ledled Cwm Rhondda a Thonyrefail yn 2018/19, a welodd ysgolion newydd yr 21ain Ganrif yn cael eu creu yn y Porth, Tonyrefail a Thonypandy ynghyd â gwelliannau eraill yn y Cymer, Glynrhedynog a Llwyncelyn.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Rwy’n falch iawn bod y gwelliannau eraill yma bellach wedi’u cwblhau yn Ysgol Gyfun Treorci, er budd staff a disgyblion. Cafodd bloc newydd gwyddoniaeth yr ysgol ei dderbyn gyda diolch ynghyd â'r ardaloedd chweched dosbarth a'r gwelliannau eraill ddwy flynedd yn ôl yn rhan o fuddsoddiad y Cyngor ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Roedd y buddsoddiad yma'n rhan o'r rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif.

“Yn ddiweddar, mae bloc dysgu oedd yn bodoli eisoes wedi cael ei ailadeiladu yn gyfan gwbl bron iawn. Bydd y bloc yma'n darparu amgylchedd dysgu fydd yn ysbrydoli ac un y gall yr ysgol fod yn falch ohono. Mae'r bloc newydd yn cynnwys adran gerdd newydd hefyd. Mae'r cyfleusterau modern yma bellach yn barod i staff a disgyblion eu mwynhau pan fyddan nhw'n dychwelyd i'r ysgol."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.