157RegRLC_KarenSpencerJenkins_Image3

Karen Spencer-Jenkins

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf hanes balch o gefnogi'r Lluoedd Wrth Gefn a bydd y Cyngor yn dathlu Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn ar 24 Mehefin.  Mae Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn yn gyfle i nodi a dathlu'r rôl bwysig y mae'r milwyr wrth gefn yn ei chyflawni wrth gefnogi galluoedd amddiffyn y DU gan gyfrannu at y genedl mewn modd gwerthfawr sydd tu hwnt i ddisgwyliadau'u swyddi.

Mae'r milwyr wrth gefn yn rhoi o'u hamser i wasanaethu yn y Lluoedd Wrth Gefn, gan sicrhau cydbwysedd rhwng eu bywydau sifil a'u gyrfa filwrol i sicrhau eu bod nhw'n barod i wasanaethu yn rhan o'r lluoedd arfog pe bai'r wlad yn galw arnyn nhw.

Mae'r Lluoedd Wrth Gefn yn cyfrif am tua un o bob chwe o filwyr ein Lluoedd Arfog ac felly maen nhw'n rhan hanfodol o amddiffyn diogelwch ein cenedl, yma a thramor, yn benodol darparu galluoedd mewn meysydd arbenigol, fel maes meddygol a seiber.

Mae milwyr wrth gefn yn cefnogi gweithredoedd ledled y byd ar hyn o bryd. Fodd bynnag, yn aml iawn dydy eu cyfraniad nhw i'n Lluoedd Arfog ddim yn cael ei werthfawrogi.

#CyfarchEinLluoedd #DiwrnodyLluoeddWrthGefn #SaluteOurForces #ReservesDay

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod y Lluoedd wrth Gefn ffoniwch Jeff Maddison ar 01443 444574.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Mehefin 2020