Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad yn dilyn cyhoeddiad heddiw (22/6) ynglŷn â dyfodol yr Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae clywed heddiw fod y Bwrdd Iechyd yn bwriadu cadw gwasanaethau 24 awr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn newyddion da iawn i drigolion ledled Rhondda Cynon Taf.

"Rydyn ni wedi bod yn glir o'r cychwyn cyntaf y dylai Gwasanaeth Damweiniau ac Achosion Brys 24 awr gael ei gynnal mewn ffordd ddiogel. Yn dilyn proses recriwtio gafodd ei gwella'n sylweddol, cafodd y ddau ymgynghorydd angenrheidiol eu penodi a bu ymgyrch am ddoctoriaid canolradd ychwanegol. Mae'n braf gweld canlyniad llwyddiannus.

"Rydw i hefyd yn croesawu'r bwriad i adolygu a gwella'r gwasanaethau mân anafiadau yn Ysbyty Cwm Rhondda ac Ysbyty Cwm Cynon.  Rydyn ni wedi bod yn lobïo am wasanaethau gwell yn y ddau safle drwy gydol y broses yma, ac rydw i'n falch bod y ffordd mae'r gwasanaethau yma'n gweithredu am gael ei hadolygu.

"Mae ymateb y cyhoedd wedi bod yn aruthrol drwy gydol hyn, ac mae'r ffordd mae trigolion wedi dod ynghyd i ymgyrchu ac anfon neges bwerus wedi bod yn sail i'r canlyniad llwyddiannus yma.

"Hoffwn hefyd ddiolch i'r Bwrdd Iechyd am drafod gyda fi a chynrychiolwyr etholedig eraill o'r rhanbarth drwy gydol y broses yma ac ymateb i'r neges wnaethon ni ei rhannu mewn trafodaethau ar ran ein trigolion."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.