Heddiw (10 Mehefin), mae Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad ar y cyd mewn perthynas ag adolygu holl gerfluniau, penddelwau, placiau a chofebion ar safleoedd sy'n eiddo i'r Cyngor.

Datganiad ar y cyd gan y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, a’r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf. “Rydyn ni wedi gofyn i Swyddogion y Cyngor gynnal adolygiad brys o’r holl safleoedd ac adeiladau yn y Fwrdeistref Sirol sy’n eiddo i’r Awdurdod Lleol i bennu pa gerfluniau, penddelwau, placiau a chofebion sy’n bresennol yn y lleoliadau yma.

“Os yw unrhyw un o’r rhain yn cael eu hystyried i fod yn anaddas, byddwn ni’n gofyn i Swyddogion sicrhau eu bod nhw’n cael eu symud o’r lleoliadau penodol hynny. Mae’r Cyngor yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod e’n sefydliad cynhwysol, amrywiol a chyfartal a hoffen ni hysbysu trigolion y gallan nhw fod yn hollol dawel eu meddyliau ein bod ni’n condemnio pob math o hiliaeth a gwahaniaethu."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.