Skip to main content

Prif wobr ar gyfer Rasys Nos Galan

Nos-Galan-2020-nominations

Mae'n swyddogol! Rasys Nos Galan yw'r ras 5 cilomedr orau yng Nghymru unwaith eto, ar ôl cael ei choroni'n enillydd rhanbarthol yng Ngwobrau Rhedeg 2020 y DU.

Mae prif achlysur rasio'r Cyngor, sy'n cael ei gynnal yn Aberpennar bob Nos Galan, bellach wedi cyrraedd y rhestr fer yn rownd derfynol Gwobrau Rhedeg y DU yn y categori ras 5 cilomedr orau, a hynny yn erbyn rhai o'r achlysuron athletau gorau yn y wlad.

Mae Rasys Nos Galan, a gafodd eu cynnal am y tro cyntaf yn 1958, yn cael eu trefnu ar y cyd â Phwyllgor Nos Galan, ac mae'r achlysur yn denu miloedd o gystadleuwyr a gwylwyr i Rondda Cynon Taf bob blwyddyn. Dyma'ch cyfle i fwrw pleidlais yng nghategori'r ras 5 cilomedr orau yn y DU. Mae Rasys Nos Galan eich angen chi!

I fwrw'ch pleidlais dros Rasys Nos Galan, ewch i

Mae'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o’r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth a Chadeirydd Pwyllgor Nos Galan, yn annog y cyhoedd i gefnogi Rasys Nos Galan a'u henwebiad.

Meddai'r Cynghorydd Crimmings: "Mae'n wych bod ein hachlysur blynyddol ar Nos Galan yn Aberpennar yn cael ei gydnabod yn genedlaethol unwaith eto, a hynny ar ôl ei goroni'n enillydd rhanbarthol yng Ngwobrau Rhedeg y DU.

"Mae'r gwobrau yma'n dathlu'r gorau yn niwydiant rhedeg y DU. Mae hyd yn oed cael enwebiad mewn seremoni wobrwyo fawreddog o'r fath, heb sôn am ennill gwobr ranbarthol unwaith yn rhagor, yn dyst i lwyddiant Rasys Nos Galan.

"Bob blwyddyn, mae'r cyhoedd yn ein cefnogi'n ddi-ffael ac ar y noson ei hun maen nhw yno yn eu miloedd. Mae lleoedd rasio hefyd yn cael eu bachu'n gyflym fisoedd cyn yr achlysur.

"Mae'r Rasys wedi rhoi cymaint o bleser i gynifer o bobl ers iddyn nhw ddechrau dros 60 o flynyddoedd yn ôl - dyma gyfle i chi ddweud diolch, a rhoi rhywbeth yn ôl. Dim ond un bleidlais syml, am ddim sydd ei hangen a dim ond ychydig o funudau o'ch amser."

Mae Gwobrau Rhedeg y DU yn seremoni flynyddol sy'n dathlu goreuon y diwydiant rhedeg, a'i ddiwylliant – gan gynnwys y rasys hwyl gorau, yr achlysuron rhedeg gorau, y marathonau gorau, yr esgidiau rhedeg gorau a'r apiau rhedeg mwyaf arloesol.

Dathlodd Rasys Nos Galan eu pen-blwydd yn 60 yn 2018 ac mae niferoedd y cystadleuwyr yn rhagori ar y flwyddyn flaenorol bob tro, gyda lleoedd rasio yn cael eu bachu fisoedd cyn y noson ei hun.

O blant ifainc i redwyr proffesiynol a'r rheiny sy'n rhedeg am hwyl, mae Rasys Nos Galan yn rhan o'n treftadaeth a'n hanes, gan ddenu cystadleuwyr o bob cwr o'r byd.

Rhedwr Dirgel Nos Galan 2019, a oedd yn coffáu'r athletwr chwedlonol o Gymry, Guto Nyth Brân, oedd y dyfarnwr Rygbi'r Undeb rhyngwladol Nigel Owens MBE.

Mae Pwyllgor Nos Galan a'r Cyngor yn parhau i fonitro datblygiadau yn unol â'r canllawiau cenedlaethol ynghylch y Coronafeirws a bydd yn rhannu unrhyw newyddion ynghylch achlysur 2020 maes o law.

Pleidleisiwch dros Rasys Nos Galan yng Ngwobrau Rhedeg y DU 

Mae bwrw pleidlais yn rhad ac am ddim. Helpwch ni i goroni Rasys Nos Galan y ras 5 cilomedr orau yn y DU yn swyddogol.

Wedi ei bostio ar 16/06/20