Minis Heart

Mae pum disgybl o Gwm Rhondda, a gynrychiolodd y Cwm yn Rownd Derfynol Junior Eurovision Cymru yn 2019, wedi rhyddhau sengl elusennol yn ystod argyfwng cenedlaethol Coronafeirws COVID-19 i godi arian ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Mae'r grŵp - The Minis - sy'n cynnwys 5 o ferched o Rondda Cynon Taf, yn gweithio'n agos gyda'u mentor/rheolwr Lloyd Macey ac yn gobeithio y bydd eu cân ddiweddaraf, sydd ar gael yn Saesneg a Chymraeg, yn boblogaidd ac yn codi arian at y GIG .

Aelodau The Minis yw Morgan Stoddart a Frances Taylor, y ddwy yn 13 oed ac yn ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Treorci; Arielle James a Lilia Burge, y ddwy yn 12 oed ac yn ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda; a'r aelod ieuengaf yw Livielia Norton, 11 oed, sy'n ddisgybl yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn.

Mae eu sengl elusennol Love That Sound / Canu'r Gân eisoes i'w chlywed ar orsafoedd radio rhanbarthol ac wedi ei gwylio sawl gwaith ar y we. Y merched eu hunain a gynigiodd y syniad i roi unrhyw elw a fyddai'n cael ei wneud o'r gân yn rhodd i'r GIG yng Nghymru.

Cyrhaeddodd y Minis rowndiau terfynol byw Junior Eurovision/Chwilio am Seren yn 2019 yn Llandudno, ac aethon nhw ymlaen i ryddhau eu sengl Nadolig gyntaf gyda chymorth eu mentor Lloyd Macey, a ddaeth ei hun yn enw adnabyddus yn 2017 pan gystadlodd yn rownd derfynol yr X Factor ar ITV.

Aeth ymlaen i gefnogi Little Mix ar eu Taith Glory Days ac mae wedi perfformio'n fyw i dros 150,000 o bobl yn y DU ac Iwerddon.  Cafodd hefyd lwyddiant yn y siartiau yn ymddangos ar anthem ddawns haf NBLM 'Here With You,' a gyrhaeddodd Rhif 6 yn Siartiau Swyddogol y DU.

Sylwodd Lloyd ar dalent a photensial The Minis ar unwaith wrth weithio gyda nhw ar Junior Eurovision 2019 ac mae'n parhau i hyrwyddo a gweithio gyda nhw. Mae'n falch iawn o fod yn rhan o'u prosiect elusennol COVID-19.

Meddai Lloyd Macey: “Mae'r Minis yn gymaint o ysbrydoliaeth i mi, mae gweithio gyda nhw wedi bod yn wych. Maen nhw mor weithgar ac rydw i'n mawr obeithio y bydd pobl Rhondda Cynon Taf a Chymru yn rhoi'r un gefnogaeth anhygoel iddyn nhw â maen nhw wedi, ac yn parhau, rhoi i fi, wrth iddyn nhw geisio gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ystod cyfnod mor heriol."

Meddai Frances Taylor, aelod o'r grŵp:  “Rydyn ni’n wirioneddol falch o’r ddwy gân. Roedden nhw'n hwyl i'w recordio a dw i wir yn credu y byddan nhw'n gwneud i bawb ddawnsio a gobeithio teimlo'n dda yn yr amseroedd anodd hyn. Rydyn ni wir yn gobeithio bod modd i bawb gymryd munud, i lawrlwytho, rhannu a'n cefnogi ni. "

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Mae The Minis yn llysgenhadon anhygoel i’n Bwrdeistref Sirol ac maen nhw eisoes wedi cynrychioli RhCT mewn amryw gyngherddau ac achlysuron.”

“Rwy’n falch iawn eu bod nhw wedi ymuno â’u cyd-breswylydd lleol a’r canwr Lloyd Macey i gynhyrchu eu cân elusennol yn Saesneg ac yn Gymraeg.

“Yn ystod yr argyfwng cenedlaethol COVID-19 yma, rydyn ni i gyd mor falch a diolchgar i’n gweithwyr GIG am edrych ar ein holau a gofalu amdanon ni drwy’r amseroedd anodd hyn.

“Mae’n hyfryd bod y pum disgybl o Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'u talent yn y fath fodd fel eu bod yn rhoi rhywbeth yn ôl i’r GIG ac rwy’n annog pob un o’n preswylwyr i’w cefnogi a phrynu’r sengl elusen.”

https://youtu.be/GCDQH-p2wOg?list=RDGCDQH-p2wOg

I lawrlwytho Love That Sound / Canu'r Gan gan The Minis, ewch i

https://open.spotify.com/track/3tQYDZkF46jSYhewu5TSIL?si=Q_bd60PxQAyUa5q77bFxNw

https://open.spotify.com/track/7vBWp5BxPsEMMYYrtAJKpK?si=3hvQ6jrQQ_CEnLUilzg1Fw

Love That Sound - Sengl

Canu'r Gân - Sengl

Bydd rhodd o'r arian sy'n cael ei godi yn mynd i'r GIG yng Nghymru

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.