Gan gydweithio â'n partneriaid, rydyn ni am dawelu meddyliau ein trigolion y byddwn ni’n cymryd yr holl gamau angenrheidiol i ddiogelu lles ein cymunedau.

 Mae gwasanaethau'r Cyngor yn parhau ar agor ar hyn o bryd. Yn dilyn cyhoeddiad y Llywodraeth heddiw, byddwn ni’n asesu'r sefyllfa ac yn gwneud cyhoeddiadau manwl pellach yfory.

Noda canllawiau'r Llywodraeth y dylai ysgolion aros ar agor am y tro. Y neges i rieni yw y bydd ysgolion, fel mewn rhannau eraill o Gymru, ar agor yfory fel arfer a bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu'n barhaus.

Anogir trigolion a rhieni i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol diwygiedig y Llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n destun symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd i'w weld yma https://icc.gig.cymru/

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.