Mae Arweinydd Cyngor RhCT wedi cyhoeddi bod pob maes chwarae ledled y Fwrdeistref Sirol yn cau o heno ymlaen (dydd Sul 22 Mawrth)er mwyn ceisio cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ac annog eraill i gadw atynt hefyd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor RhCT, y Cynghorydd Andrew Morgan: "Dros y penwythnos rydw i wedi derbyn adroddiadau a gweld nifer o luniau o bobl yn anwybyddu'r canllawiau i gadw pellter cymdeithasol wrth i ni geisio atal lledaenu'r coronafeirws.

"Cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw bod saith person arall wedi marw o ganlyniad i'r feirws yma yng Nghymru dros y diwrnodau diwethaf. Hoffwn fynegi fy nghydymdeimlad i'w teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd yma. Yn ogystal â'r marwolaethau hyn, mae nifer yr achosion sydd wedi'u cadarnhau yng Nghymru yn parhau i dyfu, gyda chynydd sylweddol dros y ddau ddiwrnod diwethaf yn benodol.

"Mae'r cyngor i gadw pellter cymdeithasol yna am reswm - mae pobl yn datblygu'r salwch ac mae pobl â chyflyrau iechyd yn marw o ganlyniad i ddal y feirws, ac mae'n hollbwysig lleihau'r cysylltiad sydd gyda ni â phobl eraill er mwyn arafu hyn.

"Rwy'n gwerthfawrogi bod hyn yn gyfnod heriol i bob un ohonon ni, ond dylech chi ddim trin hyn fel Gŵyl y Banc. Mae'n argyfwng Iechyd Cyhoeddus. Yn anffodus, rydw i'n cyflwyno mesur i gau pob maes chwarae er lles diogelwch y cyhoedd, ac os oes angen, byddwn ni'n mynd ymhellach a chau pob parc cyhoeddus oni bai bod pobl yn cadw pellter cymdeithasol. Bydd hysbysiadau cyhoeddus ymhob un o feysydd chwarae'r Cyngor cyn gynted ag sy'n bosibl."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 23rd Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.