Wrth i'r Argyfwng Iechyd Cenedlaethol sydd wedi'i achosi gan y coronafeirws barhau i ddatblygu ledled y DU ac yng Nghymru, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwneud apêl i'r holl gyn-weithwyr gofal cymdeithasol ystyried dychwelyd i'r gwaith a chysylltu â'r Cyngor.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Andrew Morgan: "Mae'r coronafeirws yn Argyfwng Iechyd Cenedlaethol sydd heb ei weld yn y wlad yma am oes ac mae'n peri risg sylweddol i drigolion ar draws y Fwrdeistref Sirol – yn enwedig y rhai dros 70 oed, gyda chyflyrau iechyd sylfaenol a menywod beichiog.

"Rydyn ni'n ymwybodol iawn y bydd graddfa nifer yr achosion yn dwysáu ymhellach dros yr wythnosau nesaf wrth i gannoedd neu hyd yn oed filoedd yn fwy gael eu heintio.  Er mwyn paratoi ar gyfer hyn, mae Cynghorau ar draws Cymru yn apelio ar gyn-weithwyr gofal cymdeithasol i ystyried dychwelyd i'r gwaith a chysylltu â ni i helpu i ddarparu cymorth gofal cymdeithasol i'r GIG ar adeg sy'n debygol o fod yn gyfnod o alw digynsail. "

Os ydych yn gyn-weithiwr gofal cymdeithasol ac yn dymuno cynnig eich gwasanaethau ffoniwch 01443 424140. E-bost: socialcareregistration@rctcbc.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.