Rydyn ni'n effro i'r ffaith bod aelodau o'r cyhoedd a sefydliadau yn cael eu targedu gan e-byst, negeseuon testun, galwadau ffôn a negeseuon WhatsApp sy'n cynnig cyngor a thriniaeth ar gyfer Coronafirws (COVID-19). 

Rydyn ni hefyd yn effro i wefannau ffug sy'n gwerthu cynnyrch ac yn cynnig 'iachâd' i bobl, yn ogystal â gwefannau ffug sy'n gofyn am roddion ac arian i ddioddefwyr neu'n hyrwyddo cyngor a chodi ymwybyddiaeth. 

Mae Gwasanaeth Atal Twyll y DU yn rhannu'r cyngor canlynol:

• Byddwch yn amheus os ydych chi'n derbyn e-bost, neges destun neu neges WhatsApp am y Coronafirws, a pheidiwch byth â chlicio ar unrhyw atodiadau na dolenni.

• Peidiwch â rhannu unrhyw ddata personol, gan gynnwys eich enw llawn, cyfeiriad, dyddiad geni – mae modd i sgamwyr ddefnyddio'r wybodaeth yma i ddwyn eich hunaniaeth chi.

• Peidiwch â theimlo dan bwysau i roi arian, a pheidiwch â chyfrannu arian na thalebion, a pheidiwch ag anfon arian drwy asiantau trosglwyddo.

• Os ydych chi'n credu eich bod wedi cael eich targedu gan sgam, siaradwch â'ch banc yn syth a rhowch wybod am unrhyw dwyll i Action Fraud ar 0300 123 2040.

• Mae modd i chi gael rhagor o wybodaeth am ddelio â sgamiau a thwyll drwy ffonio Gwasanaethau Defnyddwyr ar 0808 223 1133, neu cysylltwch â Chyngor ar Bopeth

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.