Bydd darpariaeth frys Prydau Ysgol am Ddim y Cyngor yn newid o 6 Ebrill. Bydd taliad ar ffurf trosglwyddiad banc yn cymryd lle'r system pecynnau bwyd sydd ar waith ar hyn o bryd - RHAID i drigolion ailgyflwyno cais nawr i sicrhau'u bod nhw'n derbyn y taliad.

Yn dilyn cau'r holl ysgolion ar gyfer addysg statudol mewn ymateb i'r Coronafeirws, roedd y Cyngor wedi rhoi trefniadau brys ar waith ar gyfer disgyblion sy'n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim. Mae darpariaeth cinio a brecwast sy'n cynnwys pryd oer yn cael ei darparu yn ystod yr wythnos ar hyn o bryd ac mae rhieni/cynhalwyr yn casglu'r prydau o'r ysgol gynradd leol (rhwng 11am a chanol dydd). Bydd y trefniadau yma'n newid o ddydd Llun, 6 Ebrill.

Er mwyn ymateb i'r galw newidiol yn ystod y cyfnod yma, bydd taliad yn cael ei drosglwyddo i gyfrifon banc y rheini/cynhalwyr o ddydd Llun, 6 Ebrill.

Bydd disgyblion cymwys yn Rhondda Cynon Taf yn derbyn £3.90 y dydd - mae hyn yn cyfateb i £19.50 yr wythnos. Bydd y taliadau'n cael eu gwneud bob dydd Llun

Nodwch fod y taliad yma yn cael ei roi yn lle prydau ysgol am ddim. Mae disgwyl i rieni/cynhalwyr ddefnyddio'r arian yma er lles eich plentyn/plant cymwys.

Mae'r Cyngor yn ysgrifennu at rieni/cynhalwyr disgyblion cymwys er mwyn esbonio'r trefniadau ar gyfer ailgyflwyno cais.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Roedd y ddarpariaeth frys o becyn cinio ar gael i'r disgyblion sy'n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim ar unwaith ar ôl cau'r ysgolion ar gyfer addysg statudol - i alluogi'r Cyngor i weithredu'n gyflym er mwyn cynnig y ddarpariaeth hanfodol yma.

"Rydyn ni bellach wedi ailasesu'r angen cyfredol, bydd y Cyngor - ar y cyd â phob Awdurdod Lleol arall yng Nghymru - yn symud i ffwrdd o system sy'n cynnig pecyn cinio. Yn Rhondda Cynon Taf, bydd taliad yn cael ei wneud ar ffurf trosglwyddiad banc yn lle'r system pecyn cinio.

Bydd y ddarpariaeth gyfredol, sef pecynnau cinio, yn parhau tan ddydd Gwener, 3 Ebrill. Dylai rhieni/cynhalwyr wneud cais ar gyfer y taliad newydd cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl derbyn llythyr gan y Cyngor, er mwyn sicrhau'u bod nhw'n derbyn y taliad cyntaf ar 6 Ebrill."                                

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.