Mae'r Cyngor yn gweithredu ar ôl cael gwybod am fwy na 10 eiddo trwyddedig sydd heb gydymffurfio â chyngor iechyd y cyhoedd a gafodd ei gyhoeddi ddydd Gwener, 20 Mawrth. Roedd y cyngor yma wedi gorchymyn tafarndai, bariau a bwytai i gau.

Mae'r Cyngor wedi cael gwybod am sawl achos o eiddo sydd ddim yn cydymffurfio â chyngor iechyd y cyhoedd ac wedi ymateb gan weithredu'i bwerau rheoleiddio a gorfodi.

Meddai Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion y Gymuned, Diwylliant a'r Gymraeg:  "Mae'n peri pryder ac yn siomi bod sawl eiddo trwyddedig yn y Fwrdeistref Sirol heb gydymffurfio â chyfarwyddiadau iechyd y cyhoedd a gafodd eu cyhoeddi gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ddydd Gwener.

"Ddoe (dydd Llun, 23 Mawrth) roedd y Cyngor wedi gweithredu mesurau a allai arwain at ddiddymu trwydded ar ôl cael gwybod am sawl eiddo sydd ddim wedi cydymffurfio â'r cyngor yma, ac sydd wedi parhau i weithredu dros y penwythnos, yn enwedig tafarndai a bariau.

"Mae'r gweithredoedd hyn yn peryglu iechyd y cyhoedd yn ein cymunedau, nid yn unig iechyd yr unigolion hynny sy'n dewis anwybyddu'r cyngor i gadw'n ddiogel yn y cartref.

"Mae'r cyfarwyddiadau pellach a gafodd eu cyhoeddi gan y Prif Weinidog a Phrif Weinidog Cymru neithiwr (Dydd Llun, 23 Mawrth) yn gofyn i'r Cyngor fonitro eiddo trwyddedig sydd ddim yn cydymffurfio yn ogystal â chymryd y camau gweithredu angenrheidiol o ran trwyddedu."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 24th Mawrth 2020