eisteddfod

O ganlyniad i'r datblygiadau parhaus ynglŷn â'r coronafeirws, mae Bwrdd Rheoli'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi bod yr ŵyl, a oedd i fod i gael ei chynnal yn Rhondda Cynon Taf yn 2022, wedi cael ei gohirio am flwyddyn. Bydd hi bellach yn cael ei chynnal yn 2023.

Mae hyn yn dilyn y newyddion am ohirio'r achlysur eleni a oedd i fod i gael ei gynnal yng Ngheredigion. Bydd Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd bellach yn cael ei chynnal ym mis Awst 2022. 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau, Diwylliant a'r Gymraeg: “O ganlyniad i'r sefyllfa sy'n datblygu'n barhaus ynglŷn â'r coronafeirws yng Nghymru a'r DU, rydyn ni wedi cael gwybod y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol bellach yn dod i Rondda Cynon Taf flwyddyn yn hwyrach na'r disgwyl.

“Rydw i'n gwerthfawrogi bod ein cymunedau wedi edrych ymlaen at groesawu'r achlysur yn 2022, ond mae'r penderfyniad i ohirio'r achlysur eleni yng Ngheredigion a'r ddwy flynedd ar ôl hynny yn un sydd wedi'i wneud er diogelwch y cyhoedd.

“Byddwn ni bellach yn edrych ymlaen at groesawu'r Eisteddfod i'n Bwrdeistref Sirol yn 2023, ac rydw i'n sicr y bydd brwydro trwy'r cyfnod anodd yma yn gwneud yr achlysur yn fwy arbennig byth.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses: “Doedd y penderfyniad i ohirio’r Eisteddfod Genedlaethol eleni ddim yn un hawdd, ond roeddem yn teimlo nad oedd gennym ni unrhyw ddewis oherwydd y sefyllfa ar draws Cymru a thu hwnt ar hyn o bryd a thros yr wythnosau nesaf.

“Er bod yr Eisteddfod yn Rhondda Cynon Taf am ddigwydd flwyddyn yn ddiweddarach na’r disgwyl nawr, ry’n ni dal am lansio ein prosiect yn lleol cyn gynted ag y gallwn ar ôl ail-afael yn ein gwaith cymunedol.  Bydd hyn yn rhoi blwyddyn ychwanegol i ni weithio gyda thrigolion lleol ar draws y sir i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ac i baratoi ar gyfer gŵyl a fydd yn Eisteddfod i’w chofio yn 2023.

“Yn y cyfamser, mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn cefnogi ein gilydd a’n cymunedau ac yn cadw’n ddiogel gan edrych ymlaen at gydweithio yn yr ardal dros y tair blynedd nesaf.” 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 31st Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.