llys cadwyn middle

Mae'r contractwr sy'n gyfrifol am ddatblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd wedi trosglwyddo'r ail adeilad i'r Cyngor, yn dilyn cyfnod da o waith adeiladu.

Mae'r datblygiad blaenllaw ar safle hwn Ganolfan Siopa Dyffryn Taf yn cynnwys tri adeilad o'r radd flaenaf mewn datblygiad defnydd cymysg â nifer o swyddfeydd - fydd yn dod â channoedd o swyddi i Bontypridd. Bydd y Cyngor yn gyfrifol am redeg 1 Llys Cadwyn (yr adeilad agosaf i Stryd y Bont) - adeilad sy'n borth i ganol y dref â llyfrgell ar gyfer yr 21ain Ganrif, pwynt cyswllt i gwsmeriaid yn ogystal â chanolfan hamdden/ffitrwydd newydd sbon.

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn meddiannu 3 Llys Cadwyn (yr adeilad sydd agosaf i faes parcio Gas Road), tra bydd 2 Llys Cadwyn yn ofod ar gyfer nifer o swyddfeydd a man gwerthu bwydydd neu ddiodydd. Mae pont droed newydd hefyd yn cael ei hadeiladu a fydd yn mynd o Lys Cadwyn i Barc Coffa Ynysangharad, a fydd yn lwybr cyswllt pwysig i gerddwyr.

Cafodd adeilad rhif 2 Llys Cadwyn, sef yr adeilad yn y canol, ei drosglwyddo i'r Cyngor gan y contractwr Willmott Dixon ddydd Gwener 20 Mawrth. Mae'r Cyngor yn parhau i drafod gyda nifer o gwmnïau a grwpiau sydd â diddordeb yn meddiannu'r adeilad.

Dywedodd y Cynghorydd Rob Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu a Thai: “Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gwblhau'r datblygiad hir-ddisgwyliedig yma, ac rwy'n hynod o falch bod 2 Llys Cadwyn bellach wedi'i drosglwyddo i'r Cyngor gan Willmott Dixon. Dyma garreg filltir arall ar gyfer y datblygiad yn gyffredinol ac erbyn hyn mae'r Cyngor â chyfrifoldeb dros ddau o'r tri adeilad.

“Mae'r adeilad canol, 2 Llys Cadwyn yn cynnwys swyddfeydd o'r radd flaenaf ac mae lle hefyd wedi'i glustnodi ar gyfer busnes bwyd/diod. Mae trafodaethau pwysig wedi bod ar y gweill rhwng Swyddogion a nifer o fusnesau a grwpiau sydd wedi mynegi diddordeb yn meddiannu'r adeilad yn y dyfodol. Byddwn ni'n gwneud cyhoeddiadau pellach maes o law, pan fyddwn ni mewn sefyllfa i wneud hyn, wrth gwrs.

“Mae'r weithred arwyddocaol yma'n dilyn trosglwyddo 1 Llys Cadwyn i ddwylo'r Cyngor yn ystod y mis diwethaf, ac mae eisioes wedi cynnal ei achlysur gyntaf, sef y Ffair Swyddi lwyddiannus ar 26 Chwefror. Mae'r gwaith o osod offer a chysylltiadau yn yr adeilad ehangach wrthi'n cael ei wenud, ac yn fuan iawn bydd modd i ni gyhoeddi trefniadau agor yr adeilad i'r cyhoedd."

Ychwanegodd Neal Stephens, Rheolwr-Gyfarwyddwr Cwmni Willmott Dixon: “Ar ôl trosglwyddo 1 Llys Cadwyn yn llwyddiannus, mae'n dda cael trosglwyddo'r ail adeilad o'r tri nawr.

“Hoffe ni estyn diolch i’r tîm cyfan sydd wedi bod ynglŷn â'r prosiect, yn enwedig ein partneriaid cadwyn gyflenwi sydd wedi gweithio’n galed i helpu i ddarparu adeilad pwysig arall ar gyfer y dref.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.