Heno, mae pawb ledled Prydain Fawr yn cael eu hannog i guro'u dwylo er mwyn dangos ein gwerthfawrogiad tuag at bawb sy'n gweithio i'r GIG yn ystod yr adeg hynod anodd yma.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi'r ymgyrch 'Curo Dwylo ar gyfer ein Cynhalwyr' ('Clap For Our Carers'). Rydyn ni'n annog ein holl drigolion i guro'u dwylo am 8pm heno (nos Iau, 21st Mai) i ddiolch i bob aelod o staff y GIG a'r gwasanaethau meddygol sy'n gwneud eu gorau glas i helpu'r bobl hynny sy wedi'u heffeithio gan y Coronafeirws. Mae'r staff yn cynnwys meddygon, nyrsys, cynhalwyr, meddygon teulu, a fferyllwyr.

O'ch cartrefi eich hun, eich gerddi, drysau ffrynt neu falconïau, ymunwch â ni am 8pm heno i ddweud DIOLCH o galon i'r holl bobl wych yma.

Bydden ni hefyd yn annog cynifer ohonoch chi â phosibl i rannu eich fideos byr gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol drwy dagio @RCTCouncil. Byddwn ni'n rhannu eich gwerthfawrogiad gyda'n dilynwyr.

Gyda'n gilydd, mae modd inni ddangos ein bod yn ddiolchgar a'n bod yn gwerthfawrogi o waelod calon yr hyn mae staff y GIG yn ei wneud i ni i gyd ar hyn o bryd. Curwn ein dwylo gyda'n gilydd am 8pm.

#CuroDwyloargyfereinCynhalwyr #ClapForOurCarers.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.