Heddiw (13 Mai) mae Arweinydd y Cyngor wedi rhannu diweddariad ynglŷn â Pharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Andrew Morgan: “Yn dilyn yr adolygiad blaenorol o’r sefyllfa ynglŷn â Pharc Coffa Rhyfel Ynysangharad, dyma gadarnhau y bydd y Parc yn parhau i fod ar gau i’r cyhoedd trwy gydol yr wythnos yma a’r wythnos nesaf.

“Mae gwaith atgyweirio yn parhau yn y Parc yr wythnos yma a bydd nwyddau hefyd yn cyrraedd dros y dyddiau nesaf er mwyn cwblhau’r camau olaf wrth adeiladu’r bont newydd a fydd yn cysylltu’r Parc â datblygiad Llys Cadwyn yng nghanol y dref, gyda chraen ar y safle ddydd Llun/dydd Mawrth nesaf.

“Er mai agor parciau lle bynnag y bo modd yw arweiniad y Llywodraeth, o ystyried y sefyllfa bresennol o ran y Coronafirws yn y Fwrdeistref Sirol, a'r data sy'n dangos mai RhCT sydd â'r nifer mwyaf o achosion wedi'u cadarnhau fesul 100,000 o'r boblogaeth yng Nghymru, rwy o'r farn na ddylai'r Parc ailagor cyn penwythnos Gŵyl y Banc er mwyn lleihau'r risg o ledaenu'r haint.  Rydw i wedi mynegi fy marn i uwch swyddogion yn Heddlu De Cymru ac maen nhw'n gwbl gefnogol ynglŷn â hynny.

“Rwy’n ymwybodol bod galwadau gan y rhai sydd am weld y Parc yn cael ei ailagor a chan y rhai sydd am iddo aros ar gau, ond er budd diogelwch y cyhoedd dydw i ddim eisiau gweld sefyllfa lle mae nifer fawr o bobl yn teithio i'r Parc dros Ŵyl y Banc, ac oherwydd hynny fydd y Parc ddim yn agor cyn dydd Mawrth 26 Mai pan fydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud. 

“Pan fydd y Parc yn agor, mae’n debygol y bydd oriau agor cyfyngedig ar waith, a bydd staff gorfodi’r Cyngor yn patrolio ynghyd â swyddogion o heddlu De Cymru i sicrhau bod rheolau pellter cymdeithasol yn cael eu parchu. Rhaid imi bwysleisio, os bydd y canllawiau yma'n cael eu torri'n sylweddol ac rwy'n cael gwybod y gallai hynny beryglu diogelwch y cyhoedd, yna bydda i'n gorchymyn i'r Parc gael ei gau. Fel y dywedais i o'r blaen, rhaid i ddiogelwch y cyhoedd a diogelwch ein staff fod yn flaenoriaeth."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.