Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor: “Yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wrthi'n prosesu nifer o newidiadau i ganol trefi ledled y Fwrdeistref Sirol, gan gynnwys symud dodrefn stryd a chyfyngu ar fynediad iddyn nhw.

“Bydd hyn a hyn o feinciau ar gael o hyd yng nghanol ein trefi, er ein bod ni'n lleihau nifer y cyfleusterau i sicrhau bod modd i'n strydoedd mawr ailagor wrth alluogi'r cyhoedd i lynu wrth fesurau cadw pellter cymdeithasol priodol o 2 fetr.Byddwn ni'n symud y meinciau'n ôl pan fydd y cyfyngiadau'n caniatáu i ni wneud hynny a phan fydd hi'n ddiogel.

“Dyma ddull cyffredin sy'n cael ei roi ar waith gan bob Awdurdod Lleol Cymru yn unol â'r cyfarwyddyd diweddaraf. Bwriad y mesur yw cefnogi siopau a busnesau lleol i ddechrau ailagor yn ddiogel cyn gynted ag sy'n bosibl, ar ôl i'r cyfyngiadau ganiatáu i ni wneud hyn.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.