Coronavirus

Bydd prawf gwrthgyrff COVID-19 sy'n cael ei ddatblygu yn Rhondda Cynon Taf yn cael ei gyflwyno ledled y DU.

Mae Ortho Clinical Diagnostics, o Ben-coed, sydd wedi'i leoli yn ward Brynna yn Rhondda Cynon Taf, ymhlith nifer o gwmnïau ledled y byd sy'n cynhyrchu'r prawf.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu a Thai: "Rwy'n falch iawn o weld cwmni sydd wedi'i leoli yn ein Bwrdeistref Sirol yn arwain y ffordd yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

"Mae'r DU yng nghanol argyfwng cenedlaethol, sydd eisoes wedi gweld nifer fawr yn colli'u bywydau ac sydd wedi effeithio ar filoedd yn rhagor. Mae profion gwrthgyrff yn hanfodol wrth i ni barhau i dracio ac olrhain pwy sydd wedi cael y feirws yma.

"Bydd hyn yn rhan annatod o'r frwydr genedlaethol yn erbyn y coronafeirws drwy ddarparu gwybodaeth bwysig a helpu i adnabod cynifer o bobl sydd wedi dal y feirws â phosibl. Bydd hyn hefyd yn cynnwys y rhai sydd efallai ddim hyd yn oed yn gwybod bod y feirws gyda nhw.

"Mae'n wych bod gyda ni'r dechnoleg a'r arbenigedd yma yn Rhondda Cynon Taf sy'n ein galluogi i wneud hyn, ac rwy'n anfon fy nymuniadau gorau a diolch i'r holl staff yn Ortho Clinical Diagnostics yn ystod y cyfnod heb ei debyg yma."

Mae Ortho Clinical Diagnostics – cwmni o America sy wedi bod yn gweithredu yng Nghymru ers dros 40 o flynyddoedd – yn gallu cynhyrchu miliynau o brofion gwrthgyrff bob wythnos yn ystod adegau cynhyrchu brig.

Mae'r prawf gwaed yn chwilio am wrthgyrff i weld a yw person eisoes wedi cael y coronafeirws ac a oes gyda nhw rywfaint o imiwnedd yn awr. Mae gobaith y bydd modd i'r gwrthgyrff olrhain sawl person mewn poblogaeth sydd wedi dod i gysylltiad â'r feirws ar ryw adeg.

Dywedodd Paul Hales, cyfarwyddwr safle Ortho Clinical Diagnostics yng Nghymru, fod y profion nid yn unig yn sicrhau cywirdeb, ond bod modd eu prosesu'n gyflym iawn hefyd, gyda photensial i brofi cannoedd o samplau bob awr.

Mae Ortho Clinical Diagnostics, sydd wedi bod yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr, fel arfer yn cynhyrchu miliynau o brofion diagnosteg ar gyfer ystod eang o gyflyrau, gan gynnwys clefyd y galon a chanser.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27th Mai 2020