VE-News-Article-Image

Bydd seren y West End o Rondda Cynon Taf, Sophie Evans, yn arwain sesiwn ganu RhCT 'We'll Meet Again' yn rhan o ddathliadau'r DU i nodi 75 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.

Cafodd Sophie ei geni yng Nghwm Rhondda a pherfformiodd hi am y tro cyntaf ar lwyfan Theatr y Parc a'r Dâr. Mae wedi recordio fersiwn arbennig o'r gân glasur ar gyfer y Cyngor, a hynny'n rhan o ddathliadau Diwrnod VE ledled y wlad. Bydd Dame Vera Lynn yn arwain y canu ddydd Gwener, 8 Mai.

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi'r sesiwn ganu genedlaethol, gan annog ein holl drigolion i sefyll ar eu stepen drws neu fynd i'w gerddi i ganu 'We'll Meet Again' am 9pm ar 8 Mai – Gŵyl y Banc.

Dyma ofyn i drigolion gynnal eu Parti Aros Gartref eu hunain, addurno eu tai gyda lliwiau coch, gwyn a glas, a dathlu gyda'r bobl maen nhw'n hunan-ynysu gyda nhw. Mae'r BBC wedi creu templed i greu baneri i'ch helpu chi i addurno'ch cartref. Mae'r templed ar gael yma.

Bydd y Cyngor hefyd yn cymryd rhan trwy oleuo ein theatrau yn goch, gwyn a glas i nodi'r diwrnod. Mae ystod o weithgareddau ac achlysuron ar-lein yn cael eu darparu gan y Lleng Brydeinig Frenhinol a gwefan swyddogol Diwrnod VE 75 yma.

Bydd dwy funud o ddistawrwydd am 11am i nodi gwasanaeth ac aberth cenhedlaeth yr Ail Ryfel Byd a myfyrio ar yr effaith ddinistriol mae Covid-19 wedi'i chael ar gynifer o fywydau ledled y byd. Dyma annog trigolion i gymryd rhan i ddangos parch yn ystod y cyfnod yma.

Bydd 'Nation’s Toast to the Heroes of WW2’ yn cael ei gynnal am 3pm ar 8 Mai. Dylech chi wneud hyn yn ddiogel o'ch cartref. Dyma annog pobl i sefyll ac yfed iechyd da wrth ddweud y canlynol – “I'r rheiny a roddodd gymaint, diolch i chi” i dalu teyrnged i'r miliynau gartref a thramor a wnaeth yr aberth eithaf.

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Er ein bod ni'n byw trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, dydy hyn ddim yn ein rhwystro ni rhag nodi diwrnod arwyddocaol yn ein hanes.

“8 Mai fydd 75 o flynyddoedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop, gan nodi diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop. Roedd modd i filoedd o filwyr ddychwelyd adre i'w teulu a ffrindiau, er nad oedd modd i filiynau wneud hyn yn anffodus.

“Mae geiriau'r gân We'll Meet Again yr un mor deimladwy heddiw ag yr oedden nhw adeg y rhyfel. Cafodd teuluoedd eu gwahanu, roedd torcalon a chollodd nifer o bobl eu bywydau.

“Mae'r Cyngor yn ddiolchgar i Sophie Evans a Gŵyl Gelf Cwm Rhondda am weithio gyda ni ac am ddarparu fersiwn wych o'r gân hyfryd yma.

"Dyma obeithio bydd cynifer o bobl â phosibl yn ymuno â ni i ganu We'll Meet Again ar 8 Mai wrth i ni edrych ymlaen gyda gobaith at y dyddiau gwell.

“Roedd y Cyngor wedi bwriadu cynnal achlysur dathlu ym Mharc Coffa Ynysangharad ond doedd dim modd ei gynnal o ganlyniad i'r amgylchiadau presennol.

“Dydy hynny ddim yn golygu nad oes modd i ni ddathlu'r achlysur yn gyfrifol yn ein cartrefi ein hunain. Rydw i'n annog trigolion i addurno eu cartrefi'n goch, gwyn a glas i nodi'r achlysur yn eu Partïon Aros Gartref. Mae ystod fawr o weithgareddau a syniadau ar gael ar-lein, ac rydw i'n edrych ymlaen at weld sut mae trigolion Rhondda Cynon Taf yn dathlu'r achlysur yma yn ddiogel yn eu cartrefi.”

Perfformiodd Sophie Evans gyda Chymdeithas Operatig Canol Cwm Rhondda am y tro cyntaf ym mhrif ystafell Theatr y Parc a'r Dâr. Yn gyntaf, cipiodd sylw cynulleidfaoedd teledu yn ferch 17 oed ar sioe deledu'r BBC Over the Rainbow, gan ennill bri yn seren y dyfodol y llwyfan a'r sgrîn fach.

Aeth hi ymlaen i serennu fel Glinda yn sioe gerdd lwyddiannus Wicked ar lwyfan Paladiwm Llundain. Mae hi hefyd wedi serennu yn sioeau cerdd Lord of the Dance ac You Won’t Succeed On Broadway ac ar y sgrîn fachyn yffilmiau Pride a The World’s End.

Perfformiodd Sophie yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd ar gyfer gêm gynderfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2011 rhwng Cymru a Ffrainc. Performiodd hi rôl Dorothy yng Ngwobrau Olivier 2012 yn Nhŷ Opera Brenhinol yn Llundain a chyflwynodd The Really Welsh Christmas Show ar gyfer y BBC y flwyddyn honno.

Dame Vera Lynn oedd wedi gwneud y gân 1939 We'll Meet Again yn enwog a daeth hi'n gyfystyr â'r Ail Ryfel Byd. Ers hynny, mae wedi cael ei recordio gan nifer o gantorion dros y blynyddoedd. Mae deuawd arbennig gan Dame Vera Lynn sy'n 103 oed, a soprano, Katherine Jenkins, o Gymru, wedi cael ei rhyddhau er mwyn codi arian ar gyfer NHS Charities Together.

We'll meet again
Don't know where, don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
'Til the blue skies drive the dark clouds far away


So will you please say "Hello" to the folks that I know
Tell them I won't be long
They'll be happy to know that as you saw me go
I was singing this song


We'll meet again
Don't know where, don't know when
But I know we'll meet again some sunny day

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.