Mae Arweinydd y Cyngor wedi rhannu'r newyddion diweddaraf mewn perthynas â Pharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd heddiw (26 Mai).

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth ac yn dilyn cwblhau'r gwaith trwsio yn ystod y cyfnod adolygu diwethaf, mae modd i fi gadarnhau y bydd Parc Coffa Ynysangharad yn ailagor i'r cyhoedd yfory (sef Dydd Mercher, 27 Mai) rhwng 10am a 6pm.

"Bydd Swyddogion Gorfodi'r Cyngor a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn cynnal patrolau rheolaidd yn y Parc i sicrhau bod pawb yn cydymffurfio â'r canllawiau cadw pellter cymdeithasol. Bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu'n barhaus, fel sy'n digwydd ym mhob un o'n parciau, a bydd y Cyngor yn gweithredu er diogelwch y cyhoedd. Bydd y Cyngor yn ystyried cau'r Parc os oes problemau sylweddol yn codi mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol a grwpiau o bobl yn ymgynnull."

"Rydyn ni eisiau i drigolion fwynhau'r Parc fel rhan o'u hymarfer corff yn yr awyr agored, ond byddwch yn gyfrifol wrth wneud hynny gan gydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 26th Mai 2020